Finanțarea pe timp de criză 

Pandemia de coronavirus a avut efecte financiare grave pentru întreprinderile din toate sectoarele. Dacă afacerea ta este afectată, primul lucru pe care ar trebui să-l faci este să afli dacă ai dreptul la vreun suport guvernamental.

Guvernele din toată lumea au introdus măsuri de urgență pentru a încerca menținerea în funcțiune a întreprinderilor, chiar dacă acestea nu sunt în capacitatea de a activa sau de a modifica modul de deservire a clienților.

Aceste măsuri reprezintă, de obicei, subvenții sau împrumuturi și pot fi utilizate fie pentru menținerea fluxului de numerar în general sau pentru scopuri specifice desemnate, cum ar fi remunerarea salariaților care sunt în incapacitatea de a munci.  Subvențiile nu trebuie rambursate, iar împrumuturile guvernamentale, sunt, probabil fără de dobândă sau cu o dobândă redusă, și dacă dobânda trebuie plătită, aceasta poate fi amânată.  

Alte măsuri ar include opțiunea de amână plata impozitelor sau reducerea acestora. Cu excepția sprijinului guvernamental, unele guverne au introdus mecanisme pentru a permite afacerilor să amâne rambursarea împrumuturilor sau datoriilor bancare. Sprijinul poate fi de asemenea disponibil dacă afacerea se confruntă cu dificultăți de a achita chiria sediului său. Verificați ce ajutor din partea guvernului este disponibil în mod prioritar, pentru că măsurile pot fi limitate în timp. După caz,  solicitați consultanță profesională. Un bun consilier financiar ar putea să identifice ajutorul pe care l-ați putea primi.  

Evaluează dacă poți beneficia de lichidități suplimentare oferite drept ajutor guvernamental, cum ar fi indemnizațiile pentru angajați, șomajul tehnic sau scheme de garantare a creditelor.   

Asistență guvernamentală specifică țărilor

Asistența disponibilă în Republica Moldova este Garanția financiară de la Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii (ODIMM) în cadrul Fondului de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii (IMM).

Garanția financiară de la ODIMM în cadrul Fondului de garantare a creditelor pentru IMM-uri este un mecanism de emitere a garanțiilor financiare, orientat în mod specific către IMM-uri. Atunci când un IMM intenționează să contracteze un împrumut și nu dispune de suficiente resurse pentru a oferi garanțiile solicitate de bancă pentru rambursare, ODIMM poate interveni ca garant pentru a acoperi până la 80% din suma solicitată a împrumutului. 

Atragem atenția că garanțiile financiare se emit în limitele Fondului de garantare a creditelor pentru IMM-uri. Din această cauză, ODIMM oferă garanții financiare pe baza principiului „primul venit, primul servit”, iar când limita fondului va fi epuizată, IMM-urile nu vor putea să beneficieze de program. Cu toate astea, Fondul de garantare a creditelor este suplimentat anual cu fonduri adiționale. Astfel, un IMM refuzat anterior de ODIMM poate aplica din nou pentru obținerea garanției financiare după ce Fondul va fi suplinit.

De asemenea, în vederea redresării activității economice a întreprinderilor afectate de criza pandemică prin facilitarea accesului întreprinderilor la resurse financiare creditare, Guvernul a alocat în anul 2020 suplimentar 50 de milioane lei pentru capitalizarea Fondului de Garantare a Creditelor. În context,  a fost elaborat și aprobat un produs nou de garantare destinat în exclusivitate întreprinderilor mici și mijlocii afectate de criza pandemică. Instrumentul nou elaborat a fost aprobat și pus la dispoziția băncilor comerciale în luna septembrie 2020. Conform acestuia, întreprinderile care în perioada crizei pandemice au avut o diminuare a cifrei de afaceri, au posibilitatea să solicite credite pentru mijloace circulante sau investiții garantate de stat în proporție de până 80%, cu o valoare de până la 5 milioane lei, fiind concomitent scutite de la plata comisionului de garantare pentru o perioadă de până la 31.12.2021.

Pentru detalii privind alte propuneri de măsuri economice în contextul Covid-19, poți consulta pe acest link.