Termeni și Condiții

1. Acest site este operat de Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare ("BERD") cu sediul la One Exchange Square, Londra EC2A 2JN, Regatul Unit.

2. Vă rugăm să citiți acești termeni și condiții ("Termeni și Condiții") și Politica de confidențialitate, deoarece acestea se aplică utilizării dvs. a acestui site web ("Site-ul"). Dacă nu sunteți de acord cu acești Termeni și Condiții și Politica de Confidențialitate, trebuie să părăsiți Site-ul.

3. Prin utilizarea Site-ului, Dumneavoastră („Dvs.”) sunteți de acord să respectați Termenii și Condițiile și Politica de confidențialitate. BERD poate modifica periodic acești Termeni și Condiții și Politica de Confidențialitate. Continuând să accesați Site-ul după o astfel de modificare, acceptați și sunteți de acord cu obligația respectării tuturor modificărilor.

4. Conținut

4.1. BERD menține acest Site ca un serviciu pentru utilizatori. Informațiile conținute pe acest Site au doar un scop informativ. Sub rezerva permanentă a paragrafului 7.1 de mai jos, puteți vizita Site-ul și puteți descărca și copia informații, documente și materiale furnizate de BERD sau de diferiți furnizori de informații și conținut (împreună “Materiale”) de pe Site pentru utilizarea Dvs., fără dreptul de a le revinde, redistribui sau crea lucrări derivate din acestea, sub rezerva acestor Termeni și Condiții.

4.2. Dacă nu se specifică altfel în mod expres, sfaturile și concluziile exprimate în materialele de pe acest Site sunt ale diferitor autori ai lucrării și nu sunt neapărat cele ale BERD.

4.3. Conținutul prezentat în acest Site poate varia în funcție de funcționalitatea și limitările browser-ului Dvs. BERD nu își asumă nicio răspundere dacă nu puteți vizualiza vreo parte sau componentă a Site-ului.

4.4. BERD își rezervă dreptul de a modifica sau elimina orice material de pe Site, inclusiv, dar fără a se limita la revizuirea și/sau ștergerea caracteristicilor sau a altor informații fără o notificare prealabilă.

4.5. Site-ul poate conține hyperlinkuri sau referințe la Site-uri web externe ale terților. Orice astfel de hyperlink sau referință este furnizat numai pentru confortul Dvs. BERD nu are control asupra acestor Site-uri web ale terților și nu își asumă nicio responsabilitate în legătură cu conținutul, materialul sau informațiile conținute în aceste Site-uri web.

4.6. Puteți face referire către Site fără a solicita permisiunea BERD. Cu toate acestea, astfel de referințe trebuie să identifice în mod clar BERD ca sursă de informații afișate pe Site și să păstreze integritatea Site-ului fără modificări. BERD își rezervă dreptul de a nu acorda permisiunea de a face referire către Site și poate solicita, în orice moment, ca Dvs să stopați referințele către Site.

4.7. BERD își rezervă dreptul, la discreția sa exclusivă și din orice motiv și fără notificare, de a rectifica, modifica, limita, suspenda sau întrerupe Site-ul sau orice materiale în orice privință, și să refuze accesul oricărui utilizator la Site sau la orice secțiune a acestuia. BERD nu are nicio obligație să ia în considerare nevoile oricărui utilizator în legătură cu acestea.

5. Răspundere

5.1. Acest Site poate conține sfaturi, opinii și declarații ale diferiților furnizori de informații sau conținut. BERD nu garantează sau susține acuratețea sau fiabilitatea oricăror sfaturi, opinii, declarații sau alte informații furnizate de orice furnizor de informații sau conținut, sau de către orice utilizator al acestui Site sau de către altă persoană sau entitate. Încrederea în orice astfel de opinie, sfat, declarație sau alte informații va fi, de asemenea, pe propria răspundere.

5.2. Informațiile conținute aici sunt de natură generală și nu sunt destinate să abordeze particularitățile unei anumite persoane sau entități. Deși ne străduim să oferim informații corecte și în timp util, nu poate exista nicio garanție că aceste informații sunt corecte de la data la care au fost primite sau că vor continua să fie corecte în viitor. Nimeni nu ar trebui să acționeze în legătură cu aceste informații în lipsa unei consultații profesionale și adecvate după o examinare amănunțită a situației particulare. Pentru excluderea oricărui dubiu, toate și oricare dintre informațiile și/sau materialele de pe acest Site nu reprezintă o consultație sau informație juridică și/sau o consultanță în afaceri pentru care BERD, BAA „Gladei și Partenerii” și/sau BDC Creative își asumă responsabilitatea și/sau răspunderea. BERD, BAA „Gladei și Partenerii” și/sau BDC Creative nu vor fi responsabili pentru utilizarea informațiilor și/sau materialelor de pe Site de către oricare utilizator sau terț căruia i-au devenit cunoscute informațiile și/sau materialele respective.

5.3. Site-ul este furnizat „așa cum este” și „după cum este disponibil”, fără garanție, condiție sau angajament de orice fel, expres sau tacit. BERD nu face nicio reprezentare, garanție, angajament - expres sau tacit - în legătură cu furnizarea Site-ului, inclusiv cu privire la disponibilitatea, caracterul complet, acuratețea și actualizarea oricărui Material furnizat prin intermediul Site-ului. BERD nu își asumă nicio răspundere pentru orice informație conținută pe site sau pentru orice denaturare sau omisiune a acestora.

5.4. În măsura maximă permisă de legislația aplicabilă, BERD renunță și exclude orice răspundere (indiferent dacă apare din contract, delict (inclusiv neglijență), încălcarea obligației legale sau altfel) care rezultă din orice inexactitate, neexecutare, eroare, omisiune, întrerupere, ștergere, defectare, întârziere în funcționare sau transmisie, virus de calculator, defect în linia de comunicații, furt, distrugere sau acces neautorizat, modificare sau utilizare a oricăruia dintre Materialele de pe Site. BERD nu va fi în niciun caz răspunzător față de Dvs. pentru orice pierdere sau daună suferită (atât pierderi directe, cât și indirecte) care rezultă din utilizarea Site-ului de către Dvs.

6. Obligații

6.1. În timp ce utilizați Site-ul, dvs. nu puteți:

a. să postați sau să transmiteți orice informație ilegală, frauduloasă, calomnioasă, defăimătoare, obscenă, pornografică, profană, amenințătoare, abuzivă, urâtă, ofensatoare, derogatorie sau în orice alt fel inacceptabilă de orice fel, inclusiv transmiterile care constituie sau încurajează un comportament care ar constitui o infracțiune, da naștere la răspundere civilă, încălca orice lege sau reglementare aplicabilă sau dăuna bunăvoinței și reputației BERD;

b. să postați sau transmiteți orice reclame, solicitări, scrisori în lanț, scheme piramidale, oportunități de investiții sau scheme comerciale de orice fel sau alte comunicări comerciale nesolicitate;

c. să postați sau transmiteți orice software sau material care conține orice „virus”, „cal troian”, „vierme”, „bombă de date”, „bombă logică” sau orice altă componentă similară;

d. să copiați, modificați, licențiați, creați lucrări derivate din, transferați, postați, publicați, republicați, transmiteți, retransmiteți, reproduceți, distribuiți sau exploatați sau folosiți în orice mod:

(i) Materiale obținute prin intermediul Site-ului în scopuri comerciale; sau

(ii) Materiale sau orice lucrare derivată a acestor Materiale, obținute prin intermediul Site-ului, care sunt supuse dreptului de autor sau oricăror alte drepturi de proprietate intelectuală ale unei terțe părți. Dacă doriți să copiați, să modificați, să licențiați, să transferați, să postați, să publicați, să republicați, să reeditați, să transmiteți, să retransmiteți, să reproduceți, să distribuiți sau să exploatați sau să folosiți în orice mod asemenea Materiale sau orice lucrare derivată a unor astfel de Materiale în scopuri comerciale, trebuie mai întâi să obțineți permisiunea necesară a proprietarului.

Reproducerea și difuzarea materialului conținut pe acest microsite în scopuri educaționale sau alte scopuri necomerciale sunt autorizate fără permisiunea scrisă prealabilă din partea titularilor drepturilor de autor, cu condiția ca sursa să fie pe deplin recunoscută.

6.3. Sunteți de acord să nu afectați, să restricționați, să limitați sau să inhibați orice altă persoană de la utilizarea Site-ului.

6.4. Sunteți de acord să apărați, să despăgubiți și să asigurați BERD de orice pretenții, acțiuni, proceduri, pierderi, daune, răspunderi, costuri și cheltuieli, inclusiv taxe legale rezonabile, care rezultă în orice mod din utilizarea Site-ului de către Dvs., sau din orice încălcare a acestor Termeni și Condiții de către Dvs. atunci când este aplicabil.

7. Forumuri

7.1. Dacă Site-ul conține panouri de anunțuri, ferestre de chat sau alte facilități pentru mesaje sau comunicare (împreună, „Forumuri”), sunteți de acord să utilizați Forumurile numai pentru a trimite și primi mesaje și materiale adecvate și legate de Forumul respectiv. Cu titlu de exemplu, și nu ca o limitare, sunteți de acord că atunci când utilizați un Forum, nu veți face nici una dintre următoarele:

a) defăima, abuza, hărțui, amenința sau încălca în alt mod drepturile legale (precum drepturile la viață privată și publicitate) ale altora;

b) publica, posta, distribui sau disemina orice materiale sau informații defăimătoare, care încalcă drepturile,  sunt obscene, indecente sau ilegale;

c) încărca sau atașa fișiere care conțin software sau alt material protejat de legile privind proprietatea intelectuală (sau de drepturile privind confidențialitate publicitară), cu excepția cazului în care dețineți sau controlați drepturile asupra acestora sau dacă ați primit toate acordurile necesare;

d) încărca sau atașa fișiere care conțin viruși, fișiere corupte sau orice alte programe sau programe similare care pot deteriora funcționarea calculatorului altuia;

e) șterge orice atribuții de autor, notificări legale sau denumiri sau etichete de proprietate din orice Materiale încărcate;

f) falsifica originea sau sursa software-ului sau a Materialelor conținute într-un fișier care este încărcat;

g) face publicitate sau oferi vânzarea oricăror bunuri sau servicii sau desfășura sau transmite sondaje, concursuri sau scrisori în lanț;

h) descărca orice fișier postat de un alt utilizator al Forumului pe care Dvs. îl cunoașteți sau care ar trebui să știe în mod rezonabil că nu poate fi distribuit legal în acest mod.

7.2. Dvs. recunoașteți că toate Forumurile sunt comunicări publice și nu private. Mai mult ca atât, Dvs. recunoașteți că chat-urile, postările, conferințele, e-mailurile și alte comunicări ale altor utilizatori nu sunt aprobate de BERD și că aceste comunicări nu sunt supuse revizuirii, examinării sau aprobării de către BERD.

7.3. Dvs. acceptați că BERD nu are nicio obligație de a monitoriza utilizarea panourilor de anunțuri, a ferestrelor de chat sau a altor facilități similare și că utilizarea acestor facilități de către utilizatori este supusă direcțiilor sau instrucțiunilor emise de BERD la un moment dat și la discreția exclusivă a BERD.

7.4. BERD își rezervă dreptul, din orice motiv și la propria sa discreție, de a edita sau elimina fără notificare orice conținut al Forumurilor primit de la utilizatori, inclusiv, fără limitare, e-mailurile și postările de pe panourile de anunțuri.

8. Expedieri

8.1. Dacă expediați informații sau date („Expedierile Dvs.”) prin intermediul site-ului, BERD va păstra o copie a Expedierilor Dvs. pe termen nelimitat și va putea utiliza Expedierile Dvs. în scopurile descrise pe Site.

9. Drepturi de proprietate intelectuală

9.1. Toate drepturile de autor și alte drepturi de proprietate intelectuală ale Materialelor de pe Site, cu excepția Expedierilor Dvs.., aparțin sau sunt licențiate BERD.

10. General

10.1. Nimic din acești Termeni și Condiții nu poate fi interpretat ca o declinare, renunțare sau modificare de către BERD a imunităților, privilegiilor și derogărilor acordate BERD în temeiul Acordului de înființare a Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare, a convenției internaționale sau a oricărei legi aplicabile.

10.2. Eșecul BERD de a exercita sau de a aplica orice drept sau prevedere a acestor Termeni și Condiții nu va constitui o renunțare la acest drept sau prevedere. Dacă o instanță din jurisdicția competentă consideră că o prevedere a Termenilor și Condițiilor este invalidă sau inaplicabilă, celelalte prevederi ale acestor Termeni și Condiții nu vor fi afectate și vor rămâne în vigoare.

10.3. Cu excepția cazului în care aveți o relație contractuală expresă cu BERD, acești Termeni și Condiții constituie întregul acord între BERD și Dvs. în ceea ce privește Site-ul și Expedierile Dvs.

11. Legea aplicabilă; Soluționarea litigiilor

11.1. Dvs. sunteți de acord că toate aspectele legate de accesul sau utilizarea Site-ului, inclusiv toate disputele, vor fi guvernate de legile din Anglia, fără a lua în considerare prevederile sale privind normele conflictuale. Sunteți de acord cu jurisdicția personală și locul judecării de către instanțele din Anglia și renunțați la orice obiecție față de această jurisdicție sau loc al judecării.