I. ВИЗНАЧІТЬ ОРГАНІЗАЦІЙНУ ФОРМУ ДЛЯ ВАШОГО БІЗНЕСУ В МОЛДОВІ

З точки зору створення, функціонування, ведення бухгалтерського обліку, звітності та розкриття інформації найпростішою і найменш обтяжливою організаційною формою для бізнесу в Молдові є товариство з обмеженою відповідальністю («ТОВ»). ТОВ може зареєструвати фізична або юридична особа в Агентстві з обслуговування населення («АОН»). Законодавство Молдови не встановлює вимоги щодо мінімального статутного капіталу, що дозволяє засновникам мати статутний капітал розміром лише у 1 молдавський лей. Крім того, установчі документи ТОВ (тобто статут компанії та рішення про його створення) не потребують нотаріального посвідчення.

Реєстрація молдавської філії української компанії має свої переваги (див. деталі нижче), але накладає на іноземного засновника обов’язок нести відповідальність за зобов’язаннями молдовської філії.

Реєстрація фізичної особи-підприємця («ФОП») (доступна лише для фізичних осіб) потребує подачі меншої кількості документів (див. деталі нижче) та передбачає ведення спрощеного бухгалтерського обліку. Однак у цьому випадку відповідальність за діяльність ФОП несе засновник.

II. ПРОЦЕС ЗАСНУВАННЯ БІЗНЕСУ В МОЛДОВІ

ТОВ, філія або ФОП в Молдові повинні бути зареєстровані в АОН. Реєстрація вважається завершеною після винесення реєстратором АОН рішення про реєстрацію юридичної особи (або ФОП). Зазвичай процедура реєстрації складається з таких кроків:

1. Засновник(и) приймає рішення щодо: найменування компанії, статутного капіталу, керівництва компанії та її юридичної адреси. Після того, як усі відповідні рішення були прийняті в принципі, засновник(и) готує необхідні документи (румунською мовою) для реєстрації компанії в АОН.


Примітка:

Для реєстрації ТОВ необхідні наступні документи:

- Документи, що посвідчують особу засновника(ів) та їх представника (за наявності);

- Офіційний запит на реєстрацію компанії;

- Рішення про заснування товариства;

- Статут підприємства (типовий статут доступний за посиланням);

- Заповнена заява про бенефіціарного власника та статус політично активної особи;

- Довіреність, якщо засновник(и) діятимуть через представника.

Для реєстрації філії в Молдові необхідні наступні документи:

- Офіційний запит на реєстрацію філії;

- Завірене та апостильоване (для українських засновників апостиль не потрібен) рішення про заснування філії, яке міститиме інформацію щодо створення філії, затвердження її положення та призначення директора;

- Положення про філію, яке міститиме інформацію про юридичну адресу філії, її діяльність, організаційну форму засновника, назву філії, відомості про директора та його повноваження;

- Документ, що підтверджує місцезнаходження філії, напр. проект договору оренди в Молдові;

- Завірений та апостильований (для українських засновників апостиль не потрібен) витяг, що підтверджує дані про засновника та містить інформацію про країну реєстрації, місцезнаходження, реєстраційний номер, уповноважених представників;

- Установчий акт засновника;

- Фінансова звітність засновника за останнім звітним періодом;

- Довіреність, видана засновником (в Україні чи Молдові), якщо засновник діятиме через представника.

Для реєстрації ФОП необхідні наступні документи:

- Офіційний запит на реєстрацію фізичної особи-підприємця;

- Заповнена заява про бенефіціарного власника та статус політично активної особи;

- Документи, що посвідчують особу засновника(ів) та його представника (за наявності).

Документи, складені в Україні або видані українською владою, апостилювати не потрібно, проте засновник має надати всі документи румунською мовою (двомовною чи перекладеною).


2. Засновник або його представник повинен відвідати АОН (1-й візит) для подачі документів та сплати реєстраційного збору (приблизно 100 євро для реєстрації ТОВ або філії та близько 30 євро для реєстрації ФОП. Прискорена реєстрація підвищує збір до приблизно 250 євро за реєстрацію ТОВ або філії та приблизно до 90 євро за реєстрацію ФОП). На момент подання заявки співробітник АОН проводить швидку перевірку (щодо назви компанії, наявності неактивних/боргових компаній у засновника, існування інших компаній у підпорядкуванні запропонованого директора тощо). За умови відповідності поданих документів вимогам законодавства та позитивного результату перевірки працівник АОН призначає зустріч з державним реєстратором (призначення відбувається протягом 2 робочих днів з моменту подання або протягом 4 годин після подачі документів при прискореній реєстрації).


Примітка:

Заява (з повним пакетом документів) на державну реєстрацію має бути подана румунською мовою та може бути подана або (а) електронною поштою, підписана кваліфікованим удосконаленим електронним підписом відповідно до вимог місцевого законодавства про електронні підписи та електронні документи, (b) фізично, як описано вище, або (c) поштою з підтвердженням отримання. На сьогодні АОН знаходиться в процесі впровадження електронної платформи, яка дозволить подавати запити онлайн, а сьогодні заявники можуть надсилати свої запити електронною поштою.


3. У встановлену дату та годину засновник або його представник має відвідати державного реєстратора (2-й візит) для підписання статуту та підтвердження реєстрації товариства. Реєстратор АОН видає рішення про реєстрацію та статут, нотаріально засвідчений реєстратором АОН.

III. ПИТАННЯ ПІСЛЯ РЕЄСТРАЦІЇ

Після реєстрації компанії та на підставі документів, виданих АОН, директор компанії може призначити головного бухгалтера (або найняти бухгалтерську компанію). Компанії варто подбати про (i) відкриття банківського рахунку, (ii) становлення на облік в органах податкової, статистики, соціального та медичного страхування (1).  Компанія більше не зобов'язана мати печатку.

Одним із перших аспектів, яким має зайнятися директор компанії, є відкриття банківського рахунку. Процедура відкриття банківського рахунку займає від 2 днів до одного тижня за умови, що банк не вимагатиме додаткових документів (наприклад, щодо кінцевого бенефіціарного власника). Комісія за відкриття банківського рахунку становить близько 5 євро.


Примітка:

До заяви про відкриття банківського рахунку додаються такі документи (2)  румунською мовою:

- запит на відкриття банківського рахунку;

- аркуш із зразком підпису директора та відбитком печатки (за наявності). На аркуші зазначається прізвище особи, яка матиме право вести банківський рахунок та підписувати фіскальні документи;

- рішення реєстратора АОН про реєстрацію компанії;

- витяг з Державного реєстру компаній, що підтверджує реєстрацію компанії, який АОН надає директору після реєстрації;

- установчі документи (наприклад, статут, положення тощо); 

- заява про бенефіціарного власника;

- копія документу, що посвідчує особу директора;

- документи, що посвідчують уповноважених осіб з правом підпису від імені компанії;

- наказ про прийняття на роботу осіб, що мають право підпису від імені компанії;

- опитувальник (анкета) юридичної особи (заповнюється в банку). Кожен банк має власну форму анкети.


Компанія повинна перевірити, чи їй необхідно отримувати додаткові дозволи для здійснення своєї діяльності. Повний перелік видів діяльності, які потребують отримання додаткових дозволів, наведено в додатку 1 до Закону № 160/2011 про врегулювання дозволу на підприємницьку діяльність. Докладніше див. у статті «Considerarea riscurilor și aspectelor juridice» – «4. Cum să-ți înregistrezi întreprinderea în Republica Moldova?».

Якщо компанія планує продавати продукцію онлайн або фізично, вона повинна повідомити про це місцеву владу і може починати свою діяльність з дня такого повідомлення.

Власнику також варто з’ясувати, чи існують додаткові зобов'язання, включно з податковими, яких має дотримуватися компанія. Основні зобов’язання ТОВ включають:

Філія та ФОП не зобов'язані організовувати загальні збори. Крім того, ФОП користуються перевагами ведення спрощеного бухгалтерського обліку («contabilitate în partidă simplă») і не зобов’язані складати та подавати фінансову звітність.

МСП (3)  (включно з ФОП) можуть скористатися спеціальним режимом оподаткування, якщо вони (i) не є платниками ПДВ або (ii) не отримували доходу за податковий період, що передує періоду податкової декларації, або (iii) були зареєстровані під час періоду декларування. Для МСП ставка податку на прибуток становить 4% від отриманого доходу.

(1) Хоча реєстрація в цих органах відбувається автоматично за принципом «єдиного вікна», представник компанії (як правило, бухгалтер) повинен перевірити в органах влади, щоб компанію зареєструвати у відповідних реєстрах.

(2) Перелік документів не закріплений законодавством, тому кожен банк запитує різний пакет документів. Представлений список є прикладом найпоширеніших банківських запитів для відкриття банківського рахунку.

(3) МСП – це компанії, які мають середньорічну кількість працівників (середня письмова кількість співробітників) до 250 і мають річний оборот (дохід від продажу) до 50 мільйонів молдавських леїв або мають загальні активи до 50 млн. молдавських леїв, згідно з останньою затвердженою фінансовою звітністю (стаття 4 Закону № 179/2016 про МСП).

IV. ЗАЙНЯТІСТЬ

Для найму співробітників потрібні такі документи:

- індивідуальний трудовий договір з працівником

- Опис посади („fișa postului”)

- Наказ про прийняття на роботу, підписаний директором („ordin de angajare”).

Мінімальний вік для прийняття на роботу – 15 років (за згодою батьків або законних представників) або 16 років у загальному випадку. Додаткову інформацію див. у статті «3.1 Найм і звільнення».

Іноземні громадяни можуть працювати в Молдові, якщо вони мають дозвіл на роботу.

Дозвіл на роботу іноземці отримують шляхом подання відповідних документів до Бюро міграції та притулку. За заявою іноземець (або компанія) сплачує державне мито в розмірі бл. 80 євро. Заява підлягає офіційній перевірці співробітником Бюро міграції та притулку, який протягом 15 календарних днів з моменту подачі заяви видає рішення про право на проживання з метою роботи. Після ухвалення позитивного рішення АОН видає (за бажанням іноземця) дозвіл на роботу.

Під час надзвичайного стану в Молдові (спочатку оголошеного з 24 лютого до 25 квітня 2022 року, а потім продовженого до 24 червня 2022 року) громадянам України дозволяється працювати в Молдові без дозволу на роботу (розділ 7 Постанови № 4 від 1 березня 2022 Комісії з надзвичайних ситуацій Республіки Молдова). Для прийняття на роботу громадян України необхідний індивідуальний строковий трудовий договір на період надзвичайного стану. Роботодавець зобов’язаний повідомити про це Національне агентство зайнятості протягом 5 днів з дня укладення індивідуального трудового договору. До повідомлення додаються копія документа, що посвідчує особу громадянина України, копія укладеного індивідуального трудового договору та інформація про персональний цифровий код («ІПЦК»), який присвоюється громадянину України при в’їзді на територію Молдови.

З метою заохочення працевлаштування та довготривалих робочих відносин з громадянами України, Молдова пом’якшила вимоги для молдавських роботодавців, які звертаються за дозволом на роботу для громадян України (Розділи 13 і 14 Резолюції № 21 від 18 травня 2022 року Комісії з надзвичайних ситуацій Республіки Молдова). Таким чином, якщо заява подається під час надзвичайного стану, молдавські роботодавці звільняються від таких зобов’язань:

- гарантування середньомісячної заробітної плати за прогнозом економіки на рік (близько 500 євро в місяць на 2022 рік);

- сплати державного мита.


ЄБРР оголосив початковий «пакет стійкості» в розмірі 2 млрд євро, щоб допомогти громадянам, компаніям і країнам, які постраждали від війни проти України.