Dezvoltarea rezilienței

Pe măsură ce lanțurile globale de aprovizionare, piețele financiare și activitatea de zi cu zi a întreprinderilor sunt perturbate în timp, mulți proprietari de întreprinderi se concentrează asupra măsurilor de reziliență, asigurându-se că riscurile sunt anticipate și gestionate atât pentru angajați, cât și pentru clienți.

Pe durata de viață a afacerii tale, va trebui să îți recalibrezi strategia de afaceri și să îți adaptezi continuu modelul de afaceri pentru a gestiona cu succes modificările pe măsură ce apar. Asigură-te că afacerea ta este rezilientă la potențiale turbulențe.

Flexibilitatea modelului de afaceri va determina gradul de reziliență a afacerii tale. Strategia de business trebuie să asigure răspuns la modificările de mediu, iar o bună planificare a continuității te va ajuta să depășești orice provocări cu care te poți confrunta.


Adaptarea afacerii

Pentru a menține reziliența afacerii tale în condiții de modificare a contextului de piață, este esențial să monitorizezi următoarele aspecte:

Crearea de plus valoare cu focus pe viitor

Strategia de business și planificarea

Structura afacerii, operațiunile și finanțele

·         Ești conștient de dinamica schimbărilor pe piața existentă și de orice oportunități de diversificare sau dezvoltare de noi produse sau servicii?

 

·         Care este viziunea, misiunea, prioritățile și obiectivele strategice?

·         Care este modelul de afaceri, propunerea unică de valoare, segmentele de clienți și canalele de comunicare?

·         Care este modelul de operare al afacerii și cum vei obține profit?

·         Există procesele și structurile adecvate pentru a furniza informații financiare și de management exacte și în timp util?

·         Structura de afaceri, indicatorii cheie de performanță și stimulentele sunt aliniate la strategie?

 

Resurse umane

Tehnologie

Guvernanță

·         Ai persoanele potrivite în funcțiile cheie?

·         Care este planul de dezvoltarea al talentelor în cadrul întreprinderii

·         Care sunt programele de formare pentru a îmbunătăți competențele și abilitățile personalului?

 

·         Există măsuri pentru a securiza datele cibernetice sau de a recupera în caz de criză?

·         Cât de dotată tehnic este afacerea și cât de pregătită este echipa pentru a asigura continuitatea proceselor în perioada de criză?

·         Pentru mai multe detalii vezi modulul Digitalizarea afacerii.

·         Principalele riscuri strategice și operaționale sunt revizuite anual?

·         Afacerea are asigurări relevante?

·         Afacerea  deține  competențele și experiența necesară pentru a atinge obiectivele de creștere?

 


Care poate fi impactul unei crize asupra afacerii tale?

Este esențial ca afacerea ta să înțeleagă provocările și să pregătească organizația să fie rezilientă. Aceasta nu presupune doar supraviețuirea fazei inițiale a unei crize, ci și păstrarea siguranței afacerii și a oamenilor din echipă, precum și asigurarea rezilienței pe termen lung.
Asigură-te că actualizezi planul de afaceri și strategia în concordanță cu schimbările pentru a sprijini modificarea.

1. Modificarea cerințelor legale și de reglementare

2. Perioada maximă de suspendare a activității

3. Modificarea nivelului de deservire a clienților

4. Influență asupra reputației

Planificarea continuității afacerii 

Pentru a face față unei crize sau unei recesiuni economice, afacerea ta trebuie să fie capabilă să se adapteze rapid la noile condiții. Neavând un plan de acțiune, în cazul declanșării unui dezastru devastator sau impunerii întreruperii activității, s-ar putea ajunge la daune semnificative atât materiale, cât și de reputație, sau chiar la falimentul afacerii.

MAI MULT

Deși probabilitatea apariției acestor riscuri este scăzută, capacitatea de a funcționa în regim obișnuit poate fi afectată în mod semnificativ. Prin urmare, ar trebui să te asiguri că:

Personalul cunoaște ce acțiuni să întreprindă în momentul producerii unui incident grav,

Sistemele afacerii se vor putea recupera eficient, 

Poți prioritiza strategiile de recuperare pentru a-ți sprijini afacerea să recâștige nivelul de productivitate cât mai repede posibil.

Folosește Chestionarul pentru evaluarea rezilienței afacerii pentru a înțelege impactul asupra afacerii și a identifica ariile potențial afectate. 

Un plan eficient de reziliență a afacerilor trebuie să includă o abordare integrată și sincronizată în toate etapele derulării unui eveniment de situație de forță majoră sau criză.

Continuitatea afacerii este capacitatea unei întreprinderi de a proteja și susține procesele critice ale afacerii în timpul perturbărilor. Gestionarea eficientă a continuității activității asigură faptul că întreprinderile sunt echipate cu capacitatea de a preveni, de a răspunde și de a se recupera în urma diferitelor perturbări operaționale. Un plan eficient de continuitate a activității ar asigura că resursele nu sunt consumate mai repede decât pot fi regenerate și, de asemenea, capacitatea de a susține în perioada de criză și recuperarea după o perioadă de întrerupere prelungită.

Pentru a asigura pregătirea astfel încât afacerea să reia rapid procesele critice și să restabilească daunele în caz de dezastru, descarcă modelul planului de continuitate a afacerii care te va ajuta să îți pregătești sau să actualizezi planul. 

MAI MULT

Asigură-te că misiunea și rezultatele așteptate sunt bine înțelese cap-coadă de echipa ta, și că există planuri de continuitate în situații de urgență pentru a le menține în funcțiune. În special, elementele cheie (procese, locații, persoane, furnizori și sisteme informatice) trebuie confirmate și documentate.

Validează anual planul de continuitate a activității, prin exerciții funcționale, simulări, teste și alte metode, astfel încât angajații să înțeleagă rolurile și responsabilitățile lor. Validarea ar trebui să te asigure că procesele operaționale pot continua cu suportul intern și extern necesar disponibil și să confirme că instrumentele de comunicare necesare sunt accesibile și funcționale.

Dacă este posibil, planul ar trebui să fie testat în situație sub presiune, fie imediat, fie utilizând date din trecutul recent și aplicând cifre din prognozele pesimiste, pentru a te asigura că rămân adecvate scopului în fața unui mediu potențial provocator.

Este posibil ca afacerea ta să suporte costuri neprevăzute în perioada de criză. Ea poate suferi nu numai daune financiare, dar reputaționale și operaționale. De exemplu, pierderea, deteriorarea sau refuzul accesului la serviciile IT cheie pot cauza întârzieri în furnizarea de servicii cheie oferite de o întreprindere.

Utilizează o prognoză a fluxului de numerar pentru a susține strategiile de reziliență și pentru a determina prioritățile de răspuns. Verifică în ce măsură contractele de asigurare existente oferă o acoperire adecvată.

MAI MULT

Gestionarea crizei

Pentru a proteja eficacitatea de răspuns la provocări este important ca regulamentele de gestiune a crizelor să fie formalizate. Aceasta include procese clare, repetitive, pentru activarea unei echipe de manageri care să conducă în direcția strategică a afacerii și să asigure o comunicare clară pe plan intern și extern.

Este important să monitorizezi continuu evoluția modificărilor referitor la restricțiile guvernamentale,  reglementările privind activitatea, cererea și comportamentul clienților. Examinează portofoliul de produse și servicii, ținând cont de o eventuală reducere a cererii pentru o mai lungă perioadă de timp. La fel, ia în considerare colaborările și parteneriatele care ar permite partajarea de resurse și capacități.

O criză poate influența dinamica pieței. Pe lângă acțiunile imediate, poți utiliza criza drept oportunitate de a reflecta asupra capacității afacerii de a înțelege și de a răspunde cererii și comportamentului în continua schimbare a consumatorilor. Este important să consideri planurile pe care le poți face în cadrul modelului de afaceri pentru a crește capacitatea de reacție și reziliența, pe termen scurt, mediu și lung.

MAI MULT

Articolul precedent Articolul următor