Ecologizarea afacerii

Adoptarea principiilor de sustenabilitate este de o importanță semnificativă pentru o creștere continuă. Consumatorii și angajații sunt mai eco-orientați decât înainte. Politicile ecologice sunt luate în considerare și mulți consumatori și angajați sunt dispuși să sprijine întreprinderile cu standarde prietenoase mediului. O perspectivă de mediu continuă, sinceră și în evoluție consolidează relația cu clienții existenți. 

La fel, întreprinderile sunt încurajate de către autorități și ceilalți jucători ai pieței pentru a demonstra că acționează în mod responsabil și durabil. Este important să consideri măsurile de ecologizare și asigurare a sustenabilității mediului în strategia de business pentru a construi o afacere mai rezilientă. Printre alți factori care determină necesitatea unei strategii de sustenabilitate a mediului sunt cerințele de reglementare, reputația afacerii, impactul schimbărilor climatice, degradarea globală a mediului, creșterea populației și creșterea costurilor pentru întreprinderi.

MAI MULT

Află dacă afacerea ta îndeplinește potențialul său de sustenabilitate și ce ar trebui să consideri atunci când dezvolți strategia de dezvoltare.

Investitorii sunt interesați din ce în ce mai mult de performanța afacerii în privința ecologizării și investesc pe măsură ce încep să privească dincolo de orizonturile de investiții pe termen scurt pentru a crea o valoare a acționarilor pe termen mai lung.

Investitori pot avea strategii și politici foarte diferite în privința sustenabilității mediului.

MAI MULT

Activitatea afacerii tale lasă amprente asupra mediului: schimbările climatice, emisiunile de gaze care provoacă efectul de seră, epuizarea resurselor (inclusiv apa), amprentele de carbon, deșeurile și poluarea. 

Pentru a determina responsabilitatea față de mediu și impactul asupra afacerii, antreprenorii trebuie să adopte măsuri pro-active și orientate spre un viitor sustenabil. Problemele sociale și de mediu au potențialul de a împiedica planurile de afaceri, performanța și chiar modelele de afaceri. Pentru a menține încrederea publică în afacerea ta, e nevoie să înțelegi și să evaluezi riscurile materiale cu care se confruntă afacerea. În acest sens, este nevoie de revăzut procesele existente de gestionare a riscurilor și de asigurat adaptabilitatea la eventuale schimbări. Pentru mai multe sfaturi utile și noutăți din domeniul eficienței energetice urmărește Agenția pentru Eficiență Energetică.

 

Măsuri privind îmbunătățirea eficienței energetice

 

Măsuri privind îmbunătățirea managementului apei

 

Măsuri privind îmbunătățirea managementului deșeurilor

 

Revezi facturile la energie și contractul de furnizare a energiei electrice;

 

Evită supraexploatarea apelor subterane;

 

 

Consideră deșeurile ca pe o resursă care poate fi transformată în materie primă;

 

Găsește modalități interne de îmbunătățire a eficienței energetice;

 

 

Evită contaminarea surselor de apă de suprafață;

 

 

 

Proiectează produsele astfel încât să poată fi reutilizate, reparate sau reciclate. În acest fel, deșeurile pot fi reduse prin reutilizare/reciclare și pot reduce costurile de exploatare și materiile prime. (De exemplu, unele întreprinderi de imprimare își reutilizează resturile de hârtie pentru a-și securiza pachetele. Acest lucru îi ajută să reducă costurile și să expedieze comenzile în siguranță.)

Treci la surse alternative de energie, cum ar fi energia regenerabilă;

 

Evită epuizarea debitului în bazinele hidrografice și salinizarea;

 

Folosește produse inovative și eficiente din punct de vedere energetic. Consultă noua etichetă energetică;

Redu consumul de apă;

 

 

 

 

Utilizează mijloacele fixe mai eficiente din punct de vedere energetic (de ex. utilaje, tehnica de calcul, utilizarea materialelor termoizolare energo-eficiente pentru secții de producere/oficii);

 

Evită poluarea apei și suprasolicitarea sistemului de canalizare.

 

 

Aplică la programe  de finanțare pentru ecologizarea afacerii.

 

 


Pe 31 iulie 2023, Parlamentul a votat proiectul de Lege nr.1540/1998 privind plata pentru poluarea mediului. Potrivit acestuia, urmează a fi introdus un mecanism de scutire de taxa pentru ambalaje a acelor agenți economici care recuperează și reciclează ambalajele pe care le introduc pe piață. Documentul mai prevede ca, cota taxei pentru ambalaje să fie calculată în funcție de greutatea acestora și nu în baza numărului de unități de ambalaje, după cum prevede legislația în prezent. O altă prevedere a proiectului se referă la introducerea a unor poziții tarifare noi, care, conform noului nomenclator combinat al mărfurilor, reprezintă ambalaje fabricate din hârtie, carton, plastic, sticlă, metale, lemn și compozit, care vor fi supuse taxei pentru ambalaje. În prezent, sunt taxate doar ambalajele din masă plastică, ambalajul primar compozit și ambalajul primar din aluminiu.

MAI MULT

Indicatori de sustenabilitate pe care îi poți utiliza pentru a evalua performanța

Există mai mulți indicatori de sustenabilitate pe care îi poți utiliza pentru a evalua performanța afacerii tale în aspect de ecologizare.

MAI MULT

MAI MULT


Care sunt beneficiile unei afaceri sustenabile și prietenoase mediului?

Beneficiile unui management responsabil față de mediu sunt:

1. Reputația în sector și industrie.

2. Reducerea riscurilor și a obligațiunilor. Strategie de management a sustenabilității permit unei întreprinderi să stabilească priorități organizaționale, să evalueze și să îmbunătățească în mod regulat activitățile de gestionare a riscurilor non-financiare și să pregătească rapoarte. Acest lucru duce la o gestiune mai bună a costurilor, la creșterea eficienței operaționale și la consolidarea relațiilor cu principalii parteneri.

3. Reducerea costurilor. La nivel global, aproximativ o treime din întreprinderi s-au confruntat cu o reducere a costurilor operaționale ca urmare a investițiilor în ecologizarea afacerii. La fel, având o agendă orientată spre protecția mediului și eficienței utilizării energiei te califică pentru granturi și alte facilități fiscale. 

De exemplu, poți aplica pentru un grant  prin intermediul Programului de Ecologizare a Întreprinderilor Mici și Mijlocii (aprobat prin Hotărârea de Guvern nr.592/2019), implementat de către ODIMM în scopul promovării, susținerii și dezvoltării capacităților ÎMM-urilor pentru a adopta practici de ecologizare a proceselor de producere și prestare a serviciilor.


Odată stabilind strategia de ecologizare, asigură-te că comunici principalelor părți interesate și publicului țintă despre inițiativele ”verzi” și rezultatele obținute.

MAI MULT


Articolul precedent Articolul următor