Restructurarea operațională

Restructurarea operațională reprezintă identificarea cauzelor de performanță nesatisfăcătoare și elaborarea strategiilor pentru a atinge îmbunătățiri și eficiență operațională și de afacere. Cu alte cuvinte, restructurarea operațională se axează pe profitabilitatea operațiunilor. Aceasta nu ține de capitalul sau structura financiară a afacerii. 

Scopul restructurării operaționale este obținerea unei creșteri de durată a performanței afacerii în beneficiul tuturor părților interesate. În unele cazuri, restructurarea operațională poate reprezenta și o schimbare de direcție a afacerii. 

Sfaturi pentru tine!

Atunci când cercetezi avantajele fiecărei strategii de Restructurare și de schimbare a direcției acesteia, ar fi încât să estimezi:

Impactul oricărei schimbări asupra profitabilității întreprinderii pe termen scurt și lung. 

Fluxul mijloacelor bănești și nivelul de finanțare. Numerarul este adesea limitat și părțile pot fi reticente în a finanța strategiile de schimbare a direcției afacerii, care necesită investiții semnificative de scurtă durată, dar au perioade lungi de recuperare a investiției.

Avantajele și dezavantajele principale pentru afacere, clienți, furnizori și alte părți interesate. Trebuie să reții că modificările strategice simple, care produc îmbunătățiri minore vor contribui la reinstituirea încrederii tuturor părților interesate. Acestea vor fi în continuare mai predispuse de a investi în viitorul îndelungat al afacerii.

Metoda implementării schimbărilor. Care sunt opțiunile strategice de implementare, având în vedere circumstanțele afacerii și atitudinea părților interesate. 

Riscurile pentru întreprindere și pentru participanți în implementarea schimbărilor.

Restructurarea operațională poate lua forma următoarelor direcții strategice:

Optimizarea vânzărilor

Primul – și cel mai adesea trecut cu vederea – domeniu de luat în considerare la elaborarea soluțiilor de îmbunătățire operațională este măsura în care performanța reflectată de cifrele brute (vânzări) poate fi optimizată pentru îmbunătăți profitabilitatea și fluxul de mijloace bănești. 

Acesta este un domeniu care mereu trebuie considerat în analiza coroborată cu o evaluare a motorilor generali ai pieței. Acest domeniu trebuie să fie o mare parte componentă a analizei tale inițiale. Deblocarea creșterilor de preț și sporirea volumului sunt obiectivele de bază ale oricărei întreprinderi – în special ale uneia care înfruntă dificultăți financiare. Suplimentar, afacerile aflate în dificultate adesea se confruntă cu provocări și obstacole, care rezultă în unele din următoarele greșeli:

creșterea volumului vânzărilor în mod neprofitabil

alocarea necorespunzătoare a resurselor limitate pentru forțarea creșterii în detrimentul reducerii costurilor

aducerea unui prejudiciu permanent numelui prin activități de stabilire a prețurilor și a promovării pe termen scurt 

frica de repercusiuni reale sau imaginare din partea clientului în perioade dificile.

La identificarea strategiilor potrivite de optimizare a vânzărilor, estimează impactul unei anumite creșteri (sau scăderi) asupra cererii. Acest impact este cunoscut drept elasticitatea prețului. Dacă elasticitatea este înaltă, exercită prudență înainte de a iniția o creștere a prețurilor, deoarece consecința asupra prețurilor va fi semnificativă (cu excepția cazului în care, bineînțeles, transferi tactic clienții către produse alternative cu marje mai mari). În schimb, cea mai bună oportunitate de a crește prețurile este adesea în cazul în care elasticitatea prețurilor este scăzută, atunci când creșterea prețului ar avea un impact redus sau nu ar avea nici un impact asupra volumelor de vânzări.

Majoritatea afacerilor au trei obiective fundamentale de vânzare:

1. De a cuceri afaceri noi, fie prin clienți noi, fie prin produse sau servicii noi 

2. De a valorifica afacerile existente: obținerea creșterii vânzărilor către baza de clienți existenți, fie prin vânzări mai mari cantitativ, fie prin vânzări la un preț mai mare.  

3. De a menține afacere care de altfel ar migra.

Reducerea costurilor

Când planifici procesul de restructurare, reducerea costurilor reprezintă un obiectiv important. Examinează acești factori:

încadrarea reducerii costurilor drept o victorie rapidă (reducere strategică sau tactică a costurilor)

reducerea costurilor în funcție de factorii produselor achiziționate și costurile salariale 

costurile de tranziție pentru realizarea schimbării (redundanța, costurile configurării noi, costurile clauzei de încetare, cheltuielile relocării și așa mai departe).

Planurile de Restructurare trebuie să urmărească echilibrarea bazei de costuri a afacerii și capacitatea sa de vânzare și să încadreze reducerea costurilor ca și parte componentă a unei strategii generale de gestionare a costurilor.  

Programele de reducere a costurilor necesită facilitatori esențiali pentru ca acestea să producă efect: 

1. Un caz care necesită schimbare

🡺   Implementarea schimbării necesită sprijinul mai multor părți. Dacă acestea nu simt vreo situație de criză sau o necesitate pentru schimbare, ar putea să nu se implice în totalitate. Articulează în mod clar motivul pentru care este necesară schimbarea și asigură-te că toate părțile interesate împart aceeași viziune.

2. Transparență privind baza de costuri

🡺   E nevoie de o înțelegere clară a bazei reale de costuri, motorii acesteia, raporturile dintre costuri. Multor afaceri le lipsește această înțelegere și acestea se bazează pe aproximări sau informație neactuală. Un plan de reducere a costurilor adesea va expune afacerea dintr-o altă perspectivă, scoțând în evidență domeniile în care reducerea costurilor poate avea un impact real asupra fluxului de numerar. 

3. Cultura sprijinului 

Curba rezistenței, ilustrată în acest model este un instrument care ajută să înțelegi cum și unde s-ar putea opune părțile implicate în planurilor afacerii. Acesta oferă sfaturi pentru evitarea sau depășirea acestei rezistențe și obținerea sprijinului acestora. Considerentele suplimentare despre crearea unui mediu fructuos pentru schimbări poate fi studiat în detaliu aici

4. Un sistem de gestionare a performanței

🡺     Implementarea unui sistem transparent cu obiective și indicatori bine-definiți și remunerare și recompense ulterioare, vor ajuta să motiveze angajații să îndeplinească obiectivele afacerii.

Reducerea costurilor salariale

Primul obiectiv pentru reducerea costurilor salariale este stabilirea și pregătirea unui set de date veridice care identifică cheltuielile și costurile afacerii. Asigură-te că acesta este un obiectiv și este examinat dintr-o perspectivă de afaceri. Este important să reținem că modificările efectivului de salariați sau zvonurile despre schimbări pot fi extrem de emotive pentru personal și pot avea impact asupra productivității și ratelor de uzură, așa că această problemă ar trebui abordată cu sensibilitate. Efectivul salariaților include nu doar persoanele înregistrate drept angajați, dar și personalul temporar sau cel contractat, mulți dintre care pot fi în mare parte sau total invizibili în bazele de date sau sistemele centrale.  

La evaluarea opțiunilor posibile de reducere a costurilor salariale, ia în considerare următoarele opțiuni frecvente:

Când se decide asupra direcției strategice, o deosebită atenție trebuie acordată programului strategic care stabilește opt opțiuni generale care trebuie considerate atunci când elaborezi recomandările. Acest document ilustrează strategiile care pot fi adoptate de afacerea ta. Programul strategic completează modelul de operare și oferă o perspectivă mai profundă asupra opțiunilor strategice pentru operațiunile de afaceri.

Articolul precedent Articolul următor