Restructurarea și transformarea sustenabilă a afacerii 

Mediul accelerat de schimbare din zilele noastre, pune la încercare limitele oricărei întreprinderi. Un singur pas în direcția greșită sau nedorită poate avea efecte semnificative asupra performanței și a valorii afacerii tale.  

Mai devreme sau mai târziu, restructurarea are loc în majoritatea întreprinderilor și poate fi provocată de factori cum ar fi căderea cererii consumatorilor, creșterea concurenței, influența factorilor globali (precum pandemia), precum și de costuri mai mari de producție. Performanța întreprinderii ar putea să fie sub așteptările tale, de aceea ai putea avea nevoie de îndrumare cu privire la restabilirea valorii afacerii tale astfel ca să îmbunătățești performanța financiară operațională pe termen lung. Chiar dacă afacerea ta nu necesită restructurare acum, este util să înțelegi factorii declanșatori și procesele restructurării și beneficiile acesteia.

Restructurarea se va axa adesea pe performanța întreprinderii, furnizorii și creditorii (o persoană fizică sau o companie  față de care aveți orice fel de obligații asumate precum: să restituiți o sumă de bani, să prestați un serviciu, să livrați o lucrareetc.) acesteia, având scopul de a evalua și implementa oportunitățile, de a reinstitui stabilitatea și încrederea, valorificând și generând valoare durabilă și îmbunătățind performanța operațională și financiară pentru beneficiul tuturor părților interesate. 

MAI MULT

De ce ai nevoie de restructurare?

Dacă observi că întreprinderea ta se află sub o presiune mai mare de a demonstra acționarilor și părților interesate că întreprinderea este rezistentă, aceasta poate presupune necesitatea unei analize a afacerii pe interiorul și exteriorul acesteia. Trebuie să atragi atenție la aspectele unde ai putea să sporești valoarea întreprinderii. Aceasta ar putea însemna o restructurare sau reorganizare – prin fuziune (contopire şi absorbție), dezmembrare (divizare şi separare) sau transformare – sau achiziționarea afacerii de către altcineva.   

Mediul în care întreprinderea ta operează nu a fost niciodată mai complex. Dacă consideri extinderea pe alte piețe noi, în afara țării sau regiunii, care teritorii reprezintă cea mai bună opțiune la moment?   Cu ce reglementări trebuie să te confrunți, acasă și în străinătate? Ce ți-ar menține competitivitatea atunci când sectoarele converg, iar inovațiile digitale și agenda normativă viitoare devin din ce în ce mai importante?   

Pentru a depăși provocările operaționale sau financiare și pentru a îmbunătăți performanța, va trebui, probabil, să îți stabilizezi rapid pozițiile de numerar și de lichiditate și să îți formezi o imagine realistă a opțiunilor existente. 

Dificultățile financiare generale

Întreprinderile deseori se confruntă cu dificultăți financiare care rezultă în necesitatea de restructurare. 

Rezistența la presiune din partea creditorilor sau a finanțatorilor poate fi o perioadă extrem de dificilă pentru orice întreprindere. Adesea, creditorii sunt sursa primară și principală de finanțare zi cu zi pentru întreprinderi și, dacă această finanțare nu mai este disponibilă, consecințele pot fi dezastruoase.  Opțiunile pe care le poți lua în considerare în astfel de circumstanțe sunt accesul la noi fonduri ori surse de finanțare, cum ar fi piața de capital care în Republica Moldova este încă în dezvoltare cu cele mai recente reușite ținând de emiterea obligațiunilor municipale care, de principiu, pot fi replicate și în domeniul privat. O opțiune alternativă ar fi încheierea unui acord de restructurare a datoriilor cu creditorii existenți. 

Nici o întreprindere nu poate supraviețui fără mijloace bănești ușor accesibile pentru a-și îndeplini obligații ca salarizarea, angajamentele față de furnizori și creditori. Chiar și întreprinderile profitabile trebuie să-și gestioneze fluxul de numerar și au întotdeauna loc pentru îmbunătățire.

Înainte de a demara procedura de restructurare este oportună realizarea analizei la nivel de entitate, din punct de vedere financiar, operațional și juridic.

Creșterea și eficiența afacerii 

Pe măsură ce întreprinderea ta se dezvoltă, structura acesteia sau rolurile, aptitudinile și procesele corespunzătoare pe care le-ai utilizat și-ar putea pierde eficiența și ar necesita restructurare.  

Conformarea cu legislația

Legislația este în continuă evoluție, iar modificările legislative ar putea afecta organizarea corporativă a întreprinderii sau regulile de gestiune a unei industrii.. Aceasta presupune ca ai putea prin urmare să fii nevoit să revizuiești procesele deja stabilite sau să introduci unele noi, care necesită o implementare rapidă pentru a se încadra în structura existentă a afacerii. În unele cazuri, modificările necesare pentru asigurarea conformității continue cu legislația ar putea provoca obligații financiare suplimentare, inclusiv impozite, care pot afecta profitabilitatea și, prin urmare, sustenabilitatea afacerii. 

Pentru a fi la curent cu toate noutățile legislative și practice relevante afacerii tale, este recomandabilă abonarea la versiunea electronică a Monitorului Oficial și a Monitorului Fiscal. Monitorul Oficial, de regulă, este zilnic și conține toate noutățile legislative la nivel național. Monitorul Fiscal de regulă este publicat odată la 2 luni și conține noutățile de ordin fiscal, precum și articole și recomandări practice în domeniul contabilității. Monitorul Oficial poate fi accesat gratuit, în mod electronic. Costul abonamentului anual pentru accesarea Monitorului Fiscal constituie 1599 lei.

Dacă anumite departamente din afacere nu sunt profitabile, ai putea lua în considerare redirecționarea resurselor și eforturilor către domenii mai profitabile. Acest tip de restructurare va ajuta la concentrarea resurselor pe produsele sau serviciile cheie. Spre exemplu, o întreprindere care comercializează produse online și în magazine ar trebui să aloce mai multe resurse și efort oricăruia dintre canalele de vânzare care este mai profitabil, indiferent dacă acest lucru este generat de un număr semnificativ mai mare de vânzări sau din cauza costurilor de operare mai mici. Poți analiza profitabilitatea diferențiată pe produse utilizând modelul.

Pierderea unui furnizor cheie 

Furnizorii pot fi esențiali pentru afacere. Exercitarea presiunii din partea acestora poate rezulta într-o perioadă dificilă. Dacă aceștia consideră să reducă termenele scadenței sau dacă relația cu aceștia s-a sfârșit, ai putea să te regăsești în situația de a examina Restructurarea. În cazul în care afacerea ta nu poate satisface termenele reduse ale creditelor, cum ar fi în cazul reducerii datei scadenței de la 90 la 30 de zile, furnizorii ar putea amenința să întrerupă linia de credit iar acest lucru poate determina să ajustezi finanțele sau să explorezi opțiunile de Restructurare operațională.

Mai mult ca atât, dacă afacerea operează în cadrul unui sector sau unei piețe cu un număr limitat de furnizori, pierderea furnizorilor cheie ar putea fi fatală pentru afacere. Într-o astfel de situație, retragerea unui furnizor esențial din afacere, te-ar putea provoca dificultăți financiare și obliga la o îmbunătățire operațională sau Restructurare. Spre exemplu, o insuficiență de materiale poate provoca necesitatea de a implementa schimbări în procese sau reproiectarea produsului, care eventual rezultă în schimbări ale structurii organizaționale și ale operațiunilor de afaceri. 

Problemele în lanțul de aprovizionare ar putea afecta negativ lichiditățile, dacă nu sunt gestionate corect. 

Șocuri economice sau de alt tip

Afacerile pot fi semnificativ afectate de recesiuni financiare sau economice sau de alte șocuri care restricționează activitatea acestora. Aceste situații necesită măsuri prompte și potrivite (sau un răspuns de urgență) pentru a asigura sustenabilitatea pe termen lung.

Când ai nevoie restructurare?

Multe întreprinderi recunosc necesitatea de Restructurare prea târziu, când spectrul de opțiuni este limitat și salvarea întreprinderii este mai dificilă. Întrebarea primordială atunci este: Când este momentul potrivit pentru a iniția o restructurare? 

Pentru a răspunde, este important să ții cont că potrivit Legii insolvabilității nr. 149/2012, intentarea unui proces de insolvabilitate presupune existenţa unui temei general sau special de insolvabilitate. Temeiul general de intentare a unui proces de insolvabilitate constă în incapacitatea de plată a debitorului iar temeiul special de intentare a unui proces de insolvabilitate constă în supraîndatorarea debitorului în cazul în care acesta este persoană juridică responsabilă de creanţele creditorilor în limitele patrimoniului său. 

Legislația în vigoare, de asemenea, reglementează situaţia imediat precedentă insolvabilității menționate mai sus. Aceasta este dificultatea financiară. Debitorul în dificultate financiară este în drept să depună în instanţa de insolvabilitate o notificare privind iniţierea negocierilor cu creditorii a unui plan al procedurii accelerate de Restructurare extrajudiciară şi să ceară instanţei de insolvabilitate suspendarea executărilor silite ale bunurilor debitorului pe durata negocierilor pentru o perioadă care nu va depăşi 2 luni.

Procedura de Restructurare accelerată permite negocierea condițiilor de relansare a afacerii cu partenerii contractuali cu scopul de a găsi un consens cu privire la plata obligațiilor sale, fără a menține presiunea unei eventuale sechestrări și deposedări a bunurilor.

Primii indicatori ai unei necesități de Restructurare includ:

avertismentele cu privire la profit

retrogradarea categoriei de credit 

în cazul societăților pe acțiuni listate pe piața reglementată, performanța redusă a prețului acțiunilor în comparație cu valorile de referință relevante din industrie

rate financiare scăzute, în special Raportul dintre datorii și capital propriu, dintre rentabilitatea activelor sau investițiilor sau marjele operaționale, comparativ cu valorile de referință ale industriei 

performanță care nu corespunde planului

proiecte abandonate sau eșuate 

potențiale încălcări de angajamente sau obligații în contractele cu creditorii

schimbări legislative cu impact asupra afacerii

Acești indicatori adesea constituie un mecanism cunoscut sub denumirea sistem de avertizare timpurie (SAT), care reprezintă un set de indicatori relevanți (adesea financiari) care semnalează riscurile iminente în performanța afacerii

Sistemul de avertizare timpurie

Odată ce întreprinderea are instituită o planificare și raportare financiară regulată, o întocmire a strategiei de afaceri, o evaluare și o analiză a performanței operaționale, se recomandă să menții aceste procese în mod regulat și să le integrezi într-un sistem de avertizare timpurie (SAT). Prin implementarea unui SAT, vei profita de oportunitățile pentru a evita sau atenua potențialele probleme. SAT este conceput drept un sistem de semnalizare sau avertizare, care permite monitorizarea încadrării unui număr specific de indicatori într-un interval sau amplasarea acestora la un nivel acceptabil. Dacă oricare dintre indicatori sau semnale sunt înafara intervalului sau nivelului acceptabil, ar trebui să arunci o privire mai atentă asupra performanței întreprinderii pentru a evalua sursa abaterii.

MAI MULT

Întreprinderile ar trebui să își definească individual indicatorii de avertizare timpurie sau indicatorii de performanță în baza sectorului industriei în care activează, după care, să determine propriul sistem de avertizare timpurie. Pot fi utilizate ratele financiare care ajută să depistezi potențiale dificultăți financiare. Spre exemplu, poți parcurge acest formular pentru a efectua o evaluare rapidă a solvabilității. Acesta poate cuprinde indicatori de solvabilitate, cum ar fi indicatorul lichidităților curente și indicatorul raportului dintre datorii și capitalul propriu.  


Monitorizarea

Monitorizarea precisă și la timp a rezultatelor în raport cu un set de obiective SMART, setarea etapelor de realizare a obiectivelor sau separarea clară a rolurilor și responsabilităților în proces - pot eficientiza livrarea rezultatelor, scoaterea în evidență a execuției slabe și intensifica presiunea de grup și spiritul de echipă. Există un număr de tehnici care pot fi utilizate la efectuarea restructurării pentru a asigura succesul acesteia.

Cum se poate realiza restructurarea?

Restructurarea nu presupune o singură direcție pe care ar putea să o ia întreprinderea.  Există multiple opțiuni și direcții atunci când se optează pentru restructurare, de la măsuri de stabilizare promptă la retragerea definitivă din afacere. După cum este ilustrat, există mai multe faze și etape, cu diferite opțiuni și efecte:


Pașii inițiali

Timpul este esențial într-un proces de restructurare, de aceea este important ca procesul să fie inițiat imediat, întreprinzând acțiuni grăbite și rapide. Realizarea unui plan timpuriu de acțiuni și identificarea clară a acțiunilor ce trebuie întreprinse reprezintă o victorie rapidă: acesta trebuie să susțină o schimbare a guvernanței, să demonstreze o abordare fiabilă privind soluționarea problemelor și să contribuie la asigurarea faptului că întreprinderea este pro-activă, și nu reactivă. 

Pentru a câștiga încrederea principalelor părți interesate, este important să demonstrezi:

Impact – Asigură toate părțile interesate cu care comunici că situația este una neobișnuită și reală. Acestea trebuie să răspundă și să contribuie  – ‚nu există altă ieșire’. Acest model oferă indicații utile cu referire la anticiparea și abordarea comportatului negativ. 

Profesionalism – Asigură că rămâi obiectiv și recurgi la o abordare bazată pe fapte, documentând rezultatele ședințelor și concluziile formulate.

Raporturile – Vei lucra cu mai multe părți și angajați cheie, de aceea nu uita să creezi relații de încredere și să dai dovadă de empatie. Este important să realizezi acest lucru de la bun început: este dificil să reinstitui relațiile mai târziu. 

Identificarea problemelor – Ai în vedere problemele cu care se confruntă afacerea și elaborează un plan bine-definit.  Cu toate acestea, nu adopta o abordare izolată. Oamenii vor avea experiența necesară în soluționarea problemelor, de aceea trebuie ascultată părerea lor referitor la ceea ce este sau nu eficient. 

Întreprindeți acțiuni de urgență pe parcurs– Acestea sunt de obicei evidente – nu e nevoie de planificare sau dezbateri îndelungate – treci la treabă. Oamenii vor fi receptivi atunci când văd entuziasm și energie. 

Stabilizați afacerea – Concentrează-te pe acțiuni timpurii asupra schimbărilor tactice care vor rezulta în sporirea mijloacelor bănești sau care vor asigura susținerea părților interesate. E necesar să revizui riscurile și să fii pro-activi în a le gestiona. E necesar să preiei controlul acestor acțiuni cât se poate de curând și să le delegi o dată ce observi că răspunsul este corect și verificat.  

Victorii rapide

Victoriile rapide – măsurile și inițiativele care vor duce la îmbunătățiri vizibile rapid prin angajarea resurselor disponibile – pot avea efecte de ordin financiar și trebuie considerate în mod activ. Acestea de asemenea pot fi de natura nefinanciară sau indirect financiară; de exemplu, obținerea aprecierii presei sau a sprijinului părților implicate. Acestea pot stimula starea de spirit a angajaților sau contribui la retenția acestora în firmă. Din perspectiva financiară, acestea formează un set de îmbunătățiri precum și câștiguri tactice și strategice, tratate mai în detaliu în îmbunătățirile operaționale. 

Multe dintre victoriile rapide vor fi asociate cu încetarea unor activități. Costurile pentru oameni (sau personal) sunt determinate de patru pârghii principale, analizarea cărora poate genera o gamă diversă de inițiative, după cum se arată mai jos.


Bilanțul contabil poate fi, de asemenea, o resursă vitală de victorii rapide de mijloace bănești. Poți să:

negociezi termenii și condițiile cu furnizorii sau să oferi sconturi de decontare 

vinzi sau, în unele cazuri, returnezi surplusul de marfă pe stoc 

urmărești impozitele amânate (de exemplu, contabilizarea și recuperarea impozitelor indirecte) 

amâni datoriile (de exemplu, modificarea momentului achitării obligaților).

Puteți la fel să încheiați contracte cu o mulțime de alte părți. Acestea pot implica întârzierea intenționată (dar cu precauție) a plăților de locațiune sau arendă sau modificarea condițiilor de plată a bonusurilor. Dacă nu sunt evaluate ca fiind prea riscante, ai putea institui aceste acțiuni unilateral.

Implementarea – realizarea obiectivelor

Intuiția și consultarea pot aduce victorii rapide în circumstanțele potrivite, fără prea mult efort. Spre exemplu, puteți lua în considerare:    

solicitarea aprobării supervizorului sau a management-ului pentru comenzi 

limitarea gradului de rambursare disponibil pentru comenzi 

solicitarea justificării cheltuielilor în ceea ce privește asigurarea de profituri mai mari pentru afacere

introducerea unei interdicții privind angajarea, majorările de salariu sau munca peste program 

Acestea sunt modalități simple pentru a conserva mijloace bănești pe termen scurt, însă e nevoie de precauție pentru a se asigura că acțiunile de termen scurt nu creează probleme pe termen lung.   

Până a introduce schimbări în afacere, ține cont de faptul că ai nevoie de sprijinul angajaților pentru a implementa inițiativele și programele necesare pentru a atinge scopurile. Perioada schimbărilor generează aprehensiune și agitație în rândurile angajaților: învăță să le anticipați și să le folosești în propriul avantaj, încurajând angajații să contribuie la implementarea reușită a schimbărilor și atingerea obiectivelor tale. Vezi acest model care ilustrează motivațiile și considerentele pentru schimbare.

Atunci când implementezi schimbări, atenția la detalii e mai importantă ca niciodată. Ar trebui să stabilești toate faptele legate de proces și să le abordezi într-un mod global pentru a acoperi toate aspectele. Asigură un proces inclusiv prin comunicarea eficientă cu angajații despre abordarea conducerii și prin implicarea acestora în planurile viitoare. Identifică victoriile rapide care vor ajuta la generarea unui impuls care va motiva angajații și care va stabili factorii necesari care trebuie urmăriți pentru a asigura că angajații și procesele se adaptează eficient la modificări. 

Această secțiune a vizat elementele cheie pentru inițiativele sistematice și rapide de restructurare. Cu toate acestea, în practică, se întțmplă frecvent ca procesele de Restructurare să fie mai îndelungate. Procesele de Restructurare ar putea include unul sau mai mulți dintre următorii pași: 

i. îmbunătățirea operațională și restructurarea  

ii. restructurarea financiară 

iii. procedurile de insolvabilitate și retragerea din afaceri.

Consultă acest tabel pentru mai mult detalii despre opțiunile și beneficiile pașilor de mai su.  

Articolul următor