Analiza performanței financiare și înțelegerea indicatorilor de bază

Pentru a determina performanța financiară, ar trebui să știi cum să citești situațiile financiare și să extragi informații cheie pentru a preciza nivelul vânzărilor, rentabilității, lichidității, solvabilității și eficienței.     

Cele trei rapoarte financiare de bază descrise sunt esențiale pentru analiza raportului financiar. Indicatorii financiari compară elementele din aceste trei situații financiare pentru a dezvălui cât de bine îți gestionezi afacerea și cât de puternică este poziția ta financiară.

MAI MULT

Evaluarea nu trebuie limitată la un singur an. De obicei, cel mai bine este să oferi o imagine de ansamblu, care să acopere trei sau mai multe perioade consecutive pentru a identifica tendințele. Evaluarea ar trebui să fie corespunzătoare industriei tale, asigurând compararea poziției tale în raport cu cea a concurenților.

Analiza indicatorului poate fi utilă pentru a prezice performanța viitoare a unei afaceri. La fel, problemele critice pot fi identificate în domenii în care indicatorii sunt considerați insuficienți.

MAI MULT

De regulă, indicatorii de analiză financiară pot varia în funcție de industria afacerii sau de ciclurile economice și de principiile contabile aplicate. 

Utilizează aceste modele pentru a calcula indicatorii cheie din rapoartele financiare. 

Indicatorii rentabilității

Analiza rentabilității te ajută să înțelegi capacitatea întreprinderii tale de a genera profit din capitalul investit. Indicatorii rentabilității caracterizează cantitativ performanța veniturilor din vânzări, capitalului social, pasivelor și activelor afacerii.

Indicatorii de rentabilitate au sens doar dacă afacerea obține profit: cu cât este mai mare, cu atât indică o performanță mai bună. Dacă rezultatul financiar este negativ - indică pierdere - atunci indicatorul profitabilității este, de asemenea, negativ. Acest grup de indicatori financiari este util doar dacă este comparat cu numărul echivalent al perioadelor precedente. Indicatorii de rentabilitate nu sunt direct proporționali cu insolvabilitatea      - chiar și atunci când apare profit, poate apărea      insolvabilitatea și invers.

Denumire

Interpretarea

Formula de calcul

Rentabilitatea vânzărilor (Rvv )

Rentabilitatea vânzărilor arată care este venitul întreprinderii câștigat de la fiecare MDL obținut din producția vândută.

Rentabilitatea vânzărilor (Rvv) = 

Profit net (Pb) ÷ Venit din vânzări (Vv)

Rentabilitatea profitului brut  (RPb)

Rentabilitatea profitului brut arată care este profitul brut al întreprinderii câștigat de la fiecare MDL obținut din producția vândută. Acest indicator nu ia în considerare celelalte cheltuieli de funcționare.

Rentabilitatea profitului brut (RPb)   = Profit brut (Pb) ÷Venit din vânzări (Vv)

Rentabilitatea profitului operațional (RPO) 

Rentabilitatea profitului operațional arată cât de eficientă este afacerea în ceea ce privește conversia veniturilor în profit.

Marja profitului operațional = Profit operațional ÷ venituri din vânzări

Rentabilitatea cheltuielilor (Rch)

Rentabilitatea cheltuielilor arată ce venit obține întreprinderea de la fiecare MDL cheltuit pentru producerea și vânzarea bunurilor sau serviciilor.

 

Rentabilitatea cheltuielilor indică eficiența cheltuielilor, adică cât venit obții la fiecare MDL cheltuit pentru a produce o unitate de produs. Acest indicator se calculează în general pe întreprindere sau în parte pe categorii de produse.

Rentabilitatea cheltuielilor (Rch) = Profit operațional (PO) ÷ Costul de producere (CP)

Rentabilitatea activelor (ROA)

Rentabilitatea activelor sau coeficientul ROA (return on assets) indică profitabilitatea afacerii din toate resursele.

 

Acest indicator mai este numit marjă de profit. Valoarea coeficientului depinde foarte mult de industria în care întreprinderea își desfășoară activitatea.

 

Afacerile care au nevoie de active fixe costisitoare de regulă înregistrează un coeficient de rentabilitate a activelor nu prea mare, dacă însă acest coeficient este mic, poate te gândești că ar fi mai bine încheierea unui activ decât menținerea unuia care nu își îndreptățește existența economică.

Rentabilitatea activelor (ROA) = Profit net ÷ Active

Rentabilitatea capitalului propriu (ROE)

sau

Rentabilitatea investiției (ROI)

Rentabilitatea capitalului propriu sau ROE (return on equity) – este suma venitului în valoare relativă (%) returnată de la investițiile proprii. Acest indicator ne arată mărimea venitului pe care întreprinderea îl obține de la 1 MDL capital propriu investit în afacere.

 

ROE este mai mult un indicator despre veniturile pe care întreprinderea le câștigă pentru acționarii săi.

Rentabilitatea capitalului propriu (ROE)  = Profit net ÷ Capital propriu

Pragul de rentabilitate

Formula pragului de rentabilitate te poate ajuta să determini câte unități trebuie să vinzi pentru a-ți acoperi costurile de producție – cu alte cuvinte, să atingă pragul de rentabilitate. Tot ce va depăși obiectivul calculat, va reprezenta profitul.

MAI MULT

Exemplu ilustrativ: Cum se calculează pragul de rentabilitate


Costuri lunare fixe:                   
Chirie                          
3,000 MDL

Asigurare
200 MDL

Electricitate
300 MDL

Plata creditelor
700 MDL

Total 
4,200 MDL
Costuri Variabile (per unitate):       
Materii prime       
7  MDL

Livrare 
2 MDL

Salarii 
 8 MDL

Total 
17 MDL

Producătorul intenționează să vândă produsul cu 25 MDL fiecare. Formula pragului de rentabilitate ajută la determinarea numărului de articole care ar trebui vândute pentru ca afacerea să atingă pragul de rentabilitate, adică să acopere toate cheltuielile.

Pragul de rentabilitate = Costuri fixe ÷ (Prețul de vânzare – Costuri variabile)

Pragul de rentabilitate = 4,200 ÷ (25 - 17)

Pragul de rentabilitate = 525 unități 

Fiecare articol vândut peste cifra de 525 va oferi profit pentru afacere. Dacă magazinul vinde sub 525 de unități  într-o lună, afacerea nu va fi profitabilă - nu va furniza venituri suficiente pentru a-și acoperi cheltuielile și va funcționa cu o pierdere. 

Marja de profit

Marja de profit  indică procentul câștigat la fiecare vânzare și arată care este profitul brut al întreprinderii câștigat de la fiecare MDL obținut din producția vândută.

 Marja de profit = ((Venituri din vânzări – Costul mărfurilor vândute) ÷ Veniturile din vânzări) x 100

Adaos comercial

Adaosul comercial te ajută să stabilești prețul produselor sau serviciilor tale, deoarece reprezintă procentul adăugat în plus față de costul bunurilor vândute.

Adaos comercial = ((venituri din vânzări – costul mărfurilor vândute) ÷ costul mărfurilor vândute) x 100

Indicatorii de lichidități

Analiza lichidității te ajută să înțelegi capacitatea întreprinderii tale de a-si onora obligațiunile. Datoriile curente sunt analizate în raport cu activele lichide pentru a evalua acoperirea datoriilor pe termen scurt. Lichiditatea este suficientă atunci când activele sunt egale sau mai mari decât datoriile corespunzătoare. Aceasta înseamnă că indicatorii de lichiditate ar trebui să fie mai mari sau egali cu 1. În astfel de cazuri, se presupune că afacerea nu are probleme de lichiditate.

MAI MULT

Denumire

Interpretarea

Formula de calcul

Lichiditatea curentă

Indică în ce măsură întreprinderea își poate acoperi datoriile pe termen scurt cu activele curente.

Lichiditatea curentă = Active curente ÷ Datorii pe termen scurt > 1

Lichiditatea imediată

Indică în ce măsură întreprinderea își poate acoperi datoriile pe termen scurt cu mijloacele bănești și creanțele curente.

Dacă acest indicator este mai mic de 1 înseamnă că o întreprindere nu-și poate plăti datoriile curente și trebuie privită cu prudență. Dacă indicatorul  este mult mai mic decât Lichiditatea curentă, înseamnă că activele curente sunt foarte dependente de inventar.

Lichiditatea imediată = (Active curente - Stocuri) ÷ Datorii pe termen scurt

>1

Indicatorii stabilității financiare

Analiza solvabilității arată cât de probabil afacerea va continua să își îndeplinească obligațiile.

Denumire

Interpretarea

Formula de calcul

Raportul pârghiei financiare

Pârghia financiară reprezintă măsura în care o afacere folosește bani împrumutați. De asemenea, evaluează solvabilitatea întreprinderii și structura capitalului. Un nivel ridicat al datoriei la capitalul propriu înseamnă, în general, că o afacere a fost agresivă în finanțarea dezvoltării sale cu datorii. Acest lucru poate duce la câștiguri volatile ca urmare a cheltuielilor suplimentare cu dobânzile.

Raportul pârghiei financiare = total pasive ÷ total capitaluri proprii

 

Fond de rulment (Capital circulant)

Capitalul circulant sau fondul de rulment reprezintă banii sub formă      de stocuri, creanțe, avansuri și bani pe conturi care pot fi utilizați pentru desfășurarea afacerii. 

Valoarea negativă  indică întreprinderea are o situație financiară      instabilă.    

Fond de rulment (Capital circulant) = Capital propriu - Active imobilizate (pe termen lung)

 

Coeficientul îndatorării

Coeficientul de îndatorare reprezintă raportul datoriilor la total valoarea patrimoniului activului întreprinderii, adică cât din patrimoniu a fost procurat din resurse împrumutate.

 

Norma 0 ≤ КЗ ≤ 0,5. Dacă КЗ e aproape de 0, denotă că   întreprinderea are datorii considerabile  față de capitalul propriu, ceea ce înseamnă că întreprinderea este stabilă financiar.

Coeficientul îndatorării = Datorii totale ÷ Active totale

 

Rata de acoperire a dobânzii

Rata de acoperire a dobânzii determină cât de ușor  întreprinderea poate plăti dobânzile pentru sursele împrumutate. Rata de acoperire a dobânzii este calculată prin împărțirea câștigurilor unei afaceri, înainte de dobânzi și impozite (EBIT), dintr-o perioadă dată la cheltuielile cu dobânzile companiei din aceeași perioadă.

Raportul acoperirii dobânzii = EBIT ÷ Cheltuieli cu dobânzile

 

Coeficientul autonomiei financiare

Coeficientul autonomiei financiare reprezintă capacitatea întreprinderii de a-și acoperi activele din resursele proprii, numit      capital propriu. În ce măsură  întreprinderea a fost capabilă să își procure averea din resursele proprii. Autonomia optimă este considerată  între valorile 0,6-0,7.

Coeficientul autonomiei financiare = Capitalul propriu ÷ Active

 

Indicatorii eficienței activității operaționale

Analiza eficienței te ajută să înțelegi cât de bine afacerea își folosește resursele sau capitalul. Capitalul circulant este întotdeauna de interes pentru finanțatori sau instituțiile de creditare: Oare poate afacerea să își îndeplinească obligațiile pe termen scurt, cum ar fi plata facturilor furnizorilor?

Denumire

Interpretarea

Formula de calcul

Gradul de încasare a creanțelor

Gradul de  încasare a creanțelor arată cât de eficient ești la colectarea datoriilor (creanțelor); adică calculează de câte ori sunt încasate creanțele în cursul unei perioade.

Un raport ridicat înseamnă că ești priceput la colectarea datoriilor de la clienții tăi și un raport scăzut înseamnă că mulți dintre clienții tăi încă îți sunt datori pentru bunurile sau serviciile livrate.

Gradul de  încasare a creanțelor = Venituri din vânzări ÷ Creanțe

 

Rotația creanțelor (zile)

În câte zile întreprinderea își recuperează creanțele (bani încasați de la clienți)

 

Acest lucru ajută o întreprindere să înțeleagă dacă debitorii săi beneficiază de un credit excesiv. Un raport mai mare ar trebui investigat pentru problemele legate de colectarea datoriilor sau situația financiară a clienților.

((Creanțe 1+ Creanțe 2)÷2 *365) ÷ marjă de profit

 

 

Ponderea creanțelor în active

Care este cota parte a creanțelor în total active (în ce măsură întreprinderea își creditează clienții săi)

Ponderea creanțelor în active=Creanțe pe termen scurt ÷ Total Active

Gradul de acoperire a cheltuielilor operaționale din cifra de afaceri

 

Raportul arată cât de eficient ești în decontarea datoriilor. Un nivel înalt al indicatorului înseamnă că achiți datoriile la timp. Pe de altă parte, un raport scăzut înseamnă că ar trebui să fii atent la fluxul de numerar.

Gradul de acoperire a cheltuielilor operaționale din cifra de afaceri  = costul bunurilor vândute ÷ conturi de plătit

 

Rotația stocurilor (zile)

Indicatorul calculează numărul de zile în care  stocul de marfă  se înnoiește. Este indicat ca rotația stocurilor să fie mic, deoarece asta înseamnă că vinzi mai multe produse.

Dacă stocul de marfă se epuizează într-un număr mai redus de zile denotă eficiența rotației stocului, producerii, vânzărilor, precum și utilizarea eficientă a materiei prime.

Rotația stocurilor = costul bunurilor vândute ÷ (0,5 x (stocul inițial + stocul final))÷365

Durata medie a rotației stocurilor (zile)

Acestea reprezintă timpul necesar pentru a genera numerar din stocuri, pentru a primi numerar din creanțe comerciale sau pentru a plăti datorii comerciale, care sunt utile pentru analiza lichidității.

Durata medie a rotației stocurilor (zile)=365 ÷ Rotația stocurilor

Ponderea  creanțelor în raport cu datoriile pe termen scurt

Indică  în ce măsură creanțele întreprinderii vor putea acoperi datoriile cu același termen scadent

Se raportează indicatorii conform            maturității (de ex. până la 30 zile, de la 30-60 zile etc.)

Articolul precedent Articolul următor