Gestionarea datoriilor

Nivelul datoriilor și accesul la finanțare devin probleme critice pentru multe întreprinderi. Piața de finanțare este dinamică și complexă. Creșterea datoriilor noi în condiții favorabile sau restructurarea celor existente poate fi o provocare chiar și pentru cei mai puternici debitori.

O abordare strategică pentru definirea obiectivelor de finanțare a capitalului și pentru gestionarea datoriilor existente este esențială pentru o creștere durabilă.

MAI MULT

Reacția în perioada de criză 

Incertitudinea asupra cererii și lanțurilor de aprovizionare creează presiune de lichiditate în afaceri. Întreprinderile anterior sănătoase din punct de vedere financiar se confruntă brusc cu lipsă de numerar în câteva săptămâni sau luni. Multe afaceri se confruntă cu provocări financiare iminente și unele se gândesc deja la insolvență.

Este important să înțelegi care sunt cerințele pentru a-ți îndeplini obligațiile pe termen scurt. Evaluează strategiile și opțiunile de finanțare, creditorii și alte surse de capital pentru a-ți satisface necesitățile de finanțare în intervalul de timp necesar.

MAI MULT

MAI MULT

Atunci când împrumuți bani de la o bancă sau de la o instituție de creditare nebancară, ai putea să fi obligat prin contract să folosești banii conform scopului indicat în contractul de împrumut. Utilizarea acestor bani în alte scopuri ar putea solda cu probleme juridice. De aceea este recomandat să citești cu atenție condițiile contractuale înainte de a semna și să respecți . 

Selectarea și atragerea surselor externe de finanțare

Accesul la finanțare ar putea fi mult mai dificil pentru anumite întreprinderi, în special în cazul în care sprijinul guvernului nu este disponibil. Încearcă să obții recomandări privind finanțare curentă studiind      opțiunile actuale și capacitatea de finanțare întreprinderii.

Definirea sumei împrumutului pe care ți-o poți permite ar trebui să fie unul dintre primii pași în obținerea unui împrumut. Creșterea capitalului pe care nu îl poți plăti va duce la dificultăți suplimentare de lichiditate și te va expune la noi riscuri. Încearcă să determini cât poți plăti lunar și pentru cât timp - acest lucru te va ajuta să stabilești împreună cu creditorul un grafic potrivit de rambursare.

În anul 2023, statul a pus un accent deosebit de sporirea dezvoltării afacerilor, ajutând prin implementarea prevederilor legale ce ar oferi o bază normativă pentru aceasta. Astfel, în acest sens a fost aprobată Hotărârea de Guvern nr. 94/2023, prin care a fost adoptat Regulamentul cu privire la activitatea Fondului pentru antreprenoriat și creștere economică a Moldovei (FACEM). FACEM are următoarele obiective:

 • dezvoltarea întreprinderilor din domeniile strategice şi prioritare ale economiei naționale cu potențial de creștere;
 • stimularea creării şi menținerii locurilor de muncă, prin sprijinirea întreprinderilor care contribuie la creșterea economică și ocuparea forței de muncă;
 • sporirea suportului financiar oferit de stat întreprinderilor, în special celor micro, mici şi mijlocii;
 • facilitarea accesului la finanțare a afacerilor cu potențial de creștere și dezvoltare;
 • sporirea competitivității afacerilor prin oferirea finanțării accesibile.


Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenorialului (ODA) elaborează, dezvoltă și aprobă produse de finanțare oferite din mijloacele financiare ale FACEM. Astfel, ODA pregătește și promovează diverse proiecte de stimulare a afacerilor din Republica Moldova. Începând cu vara 2023, ODA are activ programul de stimulare a investițiilor „373”, care ajută întreprinderile mici și mijlocii din Republica Moldova să își asigure capital de investiții, la costuri și termene de finanțare accesibile. Principalele avantaje ale acestui program sunt: 

 • beneficiezi de compensație la dobânzile la creditele investiționale, din partea statului;
 • plătești pentru credit dobândă de doar 7% în lei sau 3% în valută;
 • poți contracta un credit investițional pe termen de până la 7 ani;
 • valoarea maximă a creditelor poate fi de până la 15 milioane lei;
 • contribuția proprie este de doar 10% din valoarea proiectului investițional;
 • nu plătești comision de rambursare anticipată și ai scutirea parțială de comisioanele bancare aferente creditului;
 • beneficiezi de garanție maxim 40% din valoarea creditului, dacă nu dispui de suficient gaj;
 • fără pre-aprobare din partea instituțiilor statului.

Anterior, au fost active și alte programe dezvoltate de către ODA, printre care „PARE 1+2” (axat pe lucrătorii migranți și rudele de gradul I a acestora), “START pentru TINERI – o afacere durabilă la tine acasă” (axat pe promovarea antreprenorialului în rândul generației tinere pentru sprijinirea integrării socio-economice), programul de transformare digitală a ÎMM și altele. Pentru a fi la curent cu toate programele ODA, monitorizează activ pagina web a acesteia.

Împrumutul de la o bancă sau de la o instituție financiară

Când accesezi finanțare de la o bancă sau altă instituție financiară, poți solicita un împrumut garantat sau negarantat în dependență de tipul de investiție pentru care încerci să obții banii.

Întreprinderea ta, fiind la etapa de creștere și expansiune, ar putea beneficia de credite bancare.

Se deosebesc mai multe tipuri de credite în funcție de scopul investiției:

Credite Investiționale - investiții în imobile comerciale, active pe termen lung, mijloace fixe

Finanțarea mijloacelor circulante și  cheltuielilor operaționale - linie de credit, credit pentru mijloace circulante, overdraft

Credite agro pentru procurarea tehnicii agricole, finanțare cheltuieli curente

Refinanțarea datoriilor

Finanțarea operațiunilor de import/export - acreditiv, incasso documentar, garanție bancară

Finanțarea facturilor cesionate prin factoring

Lista detaliată a produselor financiare bancare este prezentată aici.

Care este cea mai potrivită formă de finanțare pentru afacerea ta?

Depinde de scopul investiției, suma și domeniul de activitate a companiei, experiență pe piața  și cel mai important  - planurile strategice și perspectivele de dezvoltare ale afacerii.

De obicei, finanțarea nerambursabilă este oferită de către instituțiile statului sau organizațiile donatoare în Republica Moldova și au drept scop susținerea unor industrii de importanța strategică națională (de ex. finanțarea agriculturii, sectorului IT, etc.) sau susținerea antreprenorilor sau viitorilor antreprenori care fac parte din grupuri dezavantajate (de ex. femei, tineri, antreprenori din zone rurale, etc.).


În Moldova, pentru accesarea unui credit bancar, poți apela la una din 11 bănci comerciale, lista lor și datele de contact poți pe www.bnm.md

Avantaje

Dezavantaje

      Gamă largă de servicii bancare și produse de finanțare;

      Reprezintă o sursă de finanțare relativ ieftină;

      Suma finanțării per client este mai mare;

      Termenul de finanțare este cel mai mare pe piață;

      Se oferă credite preferențiale pentru investiții în afaceri agricole, pentru tineri antreprenori, companii inovative, etc;

      Unele credite au instrumente de garantare (de ex. instrumentul InnovFin), care te ajută să      le accesezi mai ușor;

      Dacă rambursezi cu responsabilitate creditul, vei dezvolta relații de încredere cu banca, ceea ce îți va permite să negociezi condiții de creditare preferențiale.

      Criterii riguroase de selecție și analiză a dosarului de credit;

      Se cer documente confirmative suplimentare pentru analiza dosarului (rapoarte financiare, contracte ș.a.);

      Timp îndelungat de procesare a dosarelor;

      Este nevoie de plan de afaceri pentru a contracta un credit;

      Băncile sunt reticente să finanțeze afaceri începătoare;

      Va trebui să lași un gaj (de ex. un imobil, sau utilajul procurat din credit, etc.).

Surse alternative de finanțare 

Împrumuturile de la organizații de creditare nebancare (OCN) și asociații de economii și împrumut (AEÎ) sunt o alternativă a creditului bancar. În mare parte ele deservesc clienții care nu prezintă suficiente garanţii și activitate formalizată pe deplin, pentru a obţine finanţare de la bănci, sau pe cei care își desfășoară activitatea în zone unde serviciile bancare nu sunt disponibile. 

Diferența de bază între OCN și AEÎ, este că organizațiile de creditare nebancare desfăşoară doar activităţi de finanțare, dar asociațiile de economii și împrumuturi finanțează și atrag economii de la populație.

În Moldova sunt 164 ONC și 146 AEI. Lista lor și datele de contact le găsești pe www.cnpf.md.

Organizațiile de creditare nebancară oferă:

Împrumuturi investiționale pentru dezvoltarea afacerii (finanțarea bunurilor imobile, plantațiilor multianuale, construcția/reconstrucția capitală a secțiilor de producere/oficii/puncte de vînzare, etc.).

Împrumuturi pentru procurarea mijloacelor fixe (finanțarea activelor pe termen lung: utilaje și echipamente de producere, mijloace de transport, animale)

Împrumuturi pentru mijloace circulante (finanțarea activelor pe termen scurt: mărfuri și produse, materie primă și materiale utilizate în procesul de producere, finanțarea datoriilor pe termen scurt etc).

Avantaje

Dezavantaje

      Acoperă gama de produse de finanțare clasică: investițional, mijloace circulante și consum.

      De regulă împrumuturile se oferă în cîteva valute : EURO, USD și MDL.

      Pentru împrumuturi mai mici nu se cere gaj

      Pachetul de documente pentru solicitarea împrumutului este simplificat;

      Procesul de acordare a împrumutului este scurt

      Costul finanțării este mai mare decât pe piața creditelor bancare.

      Termenul de acordare poate fi mai scurt decât la bănci, în special pentru împrumuturi cu scop investițional;

      Suma acordată per client este limitată în dependență de resursele de finanțare ale instituției


   Asociațiile de Economii și Împrumut oferă:

Împrumut pentru procurarea imobilelor, echipamentelor

Împrumut pentru finanțarea mijloacelor circulante (procurarea mărfurilor și produse, materie primă și materiale utilizate în procesul de producere, finanțarea datoriilor pe termen scurt etc

Avantaje

Dezavantaje

      Proces de finanțare rapid;

      Sprijină, de regulă, afacerile micro și mici din mediul rural.


        Acordă împrumuturi doar în MDL;

        Suma acordată per client este mai mică decât în cazul OCN;

        Termen de finanțare scurt și mediu, ceea ce limitează gama produselor financiare (ex. Finanțarea activelor pentru investiții e mai potrivit de accesat de la bănci sau OCN).


Leasing

Leasing este o formă de finanțare pe termen scurt, mediu sau lung care se aplică de regulă pentru procurarea echipamentului, tehnicii agricole, mijloacelor de transport. 

În practica internațională se întâlnesc cîteva tipuri de leasing: financiar și operațional. În practica Republicii Moldova se întâlnește leasingul financiar (inclusiv lease back) și poate fi contractat la una din organizații de creditare nebancare (OCN) sau/și      societăți de leasing și bănci, lista cărora o puteți vedea în anexe.

Diferența principală dintre leasing financiar și împrumut este că proprietatea asupra activului cumpărat în leasing este a locatarului (     societatea de leasing) pe întreaga perioadă a contractului de leasing, iar în cazul creditului activul este în proprietatea ta. 

Avantaje

Dezavantaje

      Te ajută să-ți dezvolți afacerea apelând la profesioniști (     societățile de leasing) care au parteneriate cu furnizorii de echipamente necesare afacerii tale și îți pot oferi o formă convenabilă de finanțare a activului de care ai nevoie;

      Nu ai nevoie de garanții adiționale pentru a contracta finanțări, activul luat în leasing servind drept garanție;

      Procesul de finanțare este scurt - poate dura de la o zi la o săptămână.

          Se percepe o rată lunară care include plata pentru utilizarea activului, dobânda cât și alte comisioane aferente;

           În cazul bunurilor purtătoare de TVA, achită lunar rata dobânzii și pentru partea de TVA;

           TVA se poate trece în cont numai după achitarea integrală a activului;

           Dacă activul este supus subvenționării, atunci subvenția poate fi accesată în mărimea contribuției proprii și nu pe întreaga valoare a activului.


Cum poți accesa creditul cu ajutorul Fondului de Garantare de Stat?

Pentru antreprenorii care au acces limitat la credite bancare necesare pentru lansarea și dezvoltarea afacerilor din motivul că nu dispun de suficient gaj, Guvernul Republicii Moldova a creat Fondul de Stat de Garantare a Creditelor gestionat de ODIMM.

Produsele de garantare ale Fondului sunt:

Denumirea produsului

Întreprinderi debutante

Întreprinderi nou-create

Întreprinderi gestionate de tineri antreprenori

Întreprinderi gestionate de femei antreprenoare

Întreprinderi active

Întreprinderi exportatoare sau orientate spre export

Produs anticriză

Nou create

Active

Utilizatorii produsului

Întreprinderile mici și mijlocii, definite conform legii 179 din 21.07.2016

Cerințe specifice

Întreprindere micro, nou înregistrată (max.12 luni) și condusă de întreprinzători tineri, care desfășoară pentru prima dată activitate economică

Întreprinderea care nu depăşeşte termenul de un an de activitate de facto

Întreprinderea administrată de către tineri cu vârsta cuprinsă între 18 si 35 ani.

Întreprinderea este activă de facto de maxim 12 luni din momentul depunerii cererii și are minim o femeie în fondatori (cu minim 50% cotă în capital social) sau este administrată de o femeie.

Întreprinderea este activă de facto de minim 12 luni din momentul depunerii cererii și are minim o femeie în fondatori (cu minim 50% cota în capital social) sau este administrată de o femeie.

Întreprinderea are minim 12 luni de activitate.

Întreprinderea are minim 24 de luni de activitate, practică activități de export sau bunurile procurate din credit vor facilita orientarea întreprinderii spre export.

IMM-uri care au înregistrat o scădere a veniturilor din vânzări în perioada anului 2020, comparativ cu perioada similară a anului 2019, conform datelor din evidența contabilă.

Suma maximă a garanției (MDL)

500.000

700.000

1.000.000 (<12 luni activitate)

5.000.000 (>12 luni de activitate)

 

700.000

2.000.000

5.000.000

7.000.000

 

 

 

1.000.000 (microîntreprinderi)

3.000.000 (întreprinderi mici)

5.000.000 (întreprinderi mijlocii)

 

Cotă maximă de garantare (din valoarea creditului)

80%

70%

70%

70%

70%

50%

50%

80%

Termenul maxim a garanției (luni)

36

36 luni pentru mijloace circulante

 

creditele investiționale pot fi acoperite integral

36 luni pentru mijloace circulante

 

creditele investiționale pot fi acoperite integral

60

60

36 luni pentru mijloace circulante

 

creditele investiționale pot fi acoperite integral

36 luni pentru mijloace circulante

 

creditele investiționale pot fi acoperite integral

36 luni pentru mijloace circulante

60 luni pentru creditele investiționale

Scopul creditului

Investițional, pentru refinanțarea creditelor/împrumuturilor acordate anterior, credite destinate completării capitalului circulant

Valuta      garanției

MDL

Comisionul de garantare

0.5% din suma garanției, conform graficului stabilit în contractul de garantare între ODIMM și antreprenor. Pentru primul an de acțiune a garanției, comisionul se va achita în avans.

0% pentru un termen de 12 luni din momentul emiterii garanției. Pentru perioada ce depășește 12 luni – 0,5% anual din suma garanției.

Termen de analiză  

De la 3 la 5 zile în dependență de gradul de corespundere cu  toate criteriilor.

Datele de contact

garantare@odimm.md

022-211-552

022-226-070


Băncile comerciale - partenerii Fondului de Garantare sunt:

FinComBank, Moldova-Agroindbank, Comerțbank, Eurocreditbank, Eximbank, Victoriabank, Procredit Bank, Moldindconbank, BCR Chișinău, OTP Bank, ProCredit Bank.

 Pentru a beneficia de acest instrument, va trebui să parcurgi următorii pași:

1. Te prezinți la bancă (parteneră Fondului) unde depui documentele necesare pentru solicitarea unui credit;

2. Banca analizează viabilitatea activității afacerii tale, iar în cazul depistării insuficienței de gaj pentru asigurarea creditului, la solicitarea ta, transmite la ODIMM o cerere de garantare a creditului;

3. ODIMM analizează cererea de garantare în termen de 3-5 zile și informează banca despre disponibilitatea de a emite o garanție financiară pentru garantarea creditului;

4. Banca va semna cu tine contractul de credit și contractele de gaj;

5. Apoi te vei prezenta la ODIMM unde vei semna contractul de garantare și vei ridica scrisoarea de garanției financiară;

6. După aceasta te vei prezenta la bancă cu scrisoarea de garanție financiară și vei primi creditul solicitat. 

  

Granturi și subvenții

Aceste surse de finanțare se numără printre cele mai solicitate surse de finanțare de către  întreprinderi indiferent de mărimea lor.

Granturile și subvențiile reprezintă banii pe care îi poți primi prin aplicarea în cadrul unor apeluri emise de instituțiile publice sau organizații internaționale în scopuri specifice orientate pe dezvoltarea segmentelor de interes național strategic.

Aceste surse de finanțare se oferă antreprenorilor la diferite etape de dezvoltare a afacerii. Sumele oferite depind de etapa la care se află afacerea. De obicei, acest tip de finanțare nu acoperă 100 % din costurile unui proiect investițional, fiind o formă a unei finanțări complementare.Sfaturi pentru tine!

Care sunt cele mai frecvente greșeli comise de antreprenori în procesul de aplicare la granturi?

1.   Antreprenorul (aplicantul) nu întrunește condiții de eligibilitate

2.   Investițiile și cheltuielile prezentate în aplicația de grant nu sunt eligibile pentru finanțare

3.   Lipsește contribuția proprie a aplicantului sau contribuția proprie indicată este insuficientă

4.   Formularul de aplicare este insuficient completat

5.   Nu au fost depuse anexele solicitate și documente justificative

6.   Calculele  financiare sunt făcute incorect sau lipsesc

7.   Dosarul a fost depus după expirarea termenului limită

8.   Scopul investiției nu corespunde scopului finanțării din grant

9.   Altele

Pentru a evita aceste greșeli, citește cu atenție condițiile de aplicare afișate pe pagina web a programului de grant sau în ghidul aplicantului. Dacă ai întrebări, nu ezita să telefonezi echipa de gestionare a programului pentru clarificare. Respectă termenii și condițiile de depunere. Și cel mai important, aplică nu cu scopul de a consuma banii din grant, dar cu scopul de a crește și a dezvolta afacerea.


Crowdfunding

Este un instrument de finanțare a ideilor de afacere cu ajutorul publicului larg. Mecanismul de funcționare al crowdfunding-ului este destul de simplu: pe de-o parte există inițiatorul proiectului, care are nevoie de finanțare, iar pe de altă parte sunt potențialii investitori dispuși să-și plaseze banii lor drept donație, investiție sau împrumut.

Există mai multe tipuri de crowdfunding:

Donații fără recompense

Donații în schimb la recompense

Investiții în schimb la redevențe

Bani pentru creditare

Investiții în acțiuni /cota-parte a companiei

Investiții în imobiliare

De obicei, banii sunt colectați în formă  de ajutor financiar nerambursabil oferit pentru susținerea unor cauze sociale, tratamente medicale sau pentru activitatea organizațiilor non-profit

Acest tip de crowdfunding oferă contribuitorului o recompensă de valoare mică, precum o mențiune, un cadou sau o reducere la produsele viitoare. Cu cât contribuția este mai mare, cu atât mai semnificativă poate fi și recompensa.

Oferă susținătorilor un procent din veniturile obținute din proiect, odată ce acesta începe să genereze venituri.

Investitorii acordă diferite sume sub formă de un împrumut, cu speranța că-și vor primi bani înapoi, cât și dobânda corespunzătoare.

Oferă       accesul la capital       antreprenorilor care doresc să-și dezvolte afacerea și sunt dispuși să renunțe la o cotă parte a companiei.

Ajută dezvoltatorii      să finalizeze un proiect imobiliar, indiferent de natura acestuia. In vestitorului i se promite un profit din chiria sau vânzarea ulterioară a imobilului.


Poți întâlni și modele hibrid care combină elemente din diferite tipuri de crowdfunding.

Verifică următoarele două platforme active în Moldova care oferă posibilitatea pentru investiții în afaceri:

Particip.md - platformă de crowdfunding creată în scopul facilitării finanțării inițiativelor sociale și de afaceri. Platforma percepe un comision de 6% din suma totală a fiecărui proiect.  https://www.particip.md/

Fagura.md  - platformă de împrumut care conectează investitorii interesați de profituri mai mari cu împrumutații care obțin dobânzi mai mici decât în sistemul financiar tradițional. https://www.fagura.com/

Business Angels (îngeri investitori)

Aceștia sunt persoane fizice care oferă resurse financiare start-up-urilor. În afară de injecțiile de numerar, contribuția acestora include experiența în management, cunoștințe din industrie și contacte valoroase care să fie oferite antreprenorilor. În schimbul susținerii lor și în dependență de suma de bani oferită, investitorii vor cere o cotă din întreprindere și controlul asupra unor decizii strategice, astfel devenind co-proprietarii întreprinderiii.

Recent, în Republica Moldova a fost creată prima platformă a îngerilor investitori - Business Angels Moldova (BAM) care unește mai mulți investitori privați din țară care oferă start-up-urilor resursele necesare pentru a construi o afacere și anume:

        Finanțare în capital în valoare de până la 25.000 USD per afacere

        Mentorat din partea grupului de îngeri

        Networking și Evenimente business

        Spațiu pentru lucru la Tekwill sau iHUB

        Suport legal la etapa de lansare a afacerii

Aplicarea se face pe pagina BAM

Acces la investițiile unui business angel poți avea și participând la acceleratoarele pentru start-up-uri:

Upcelerator.md - un pre-accelerator online de startup-uri complet online, cu un program de 4 luni unde antreprenorii cu ajutorul mentorilor învață din domeniile unei afaceri. La finele programului cei calificați pot să primească investiții de până la 10.000USD. Aplicarea se face https://upcelerator.md/.

XY Accelerator – un accelerator offline, unde startup-urile selectate pot beneficia în decursul a 4 luni de ajutorul mentorilor pentru dezvoltarea afacerilor lor. Echipele selectate primesc 8.000 USD. Aplicarea se face online https://xy.md/accelerator.

Fonduri Private de Capital

Sunt fonduri de timp închis care investesc în întreprinderi la diferite etape oferind investiții pe un termen de 5-7 ani. În schimb la investiția lor primesc o cotă parte din capitalul social. Scopul fondului este de a ieși apoi din afacerea respectivă (prin vânzarea părții sale), marcând astfel profitul. În funcție de necesitățile companiei, gradul de risc a investițiilor și etapa de dezvoltare a afacerii, fondurile aplică diferite strategii de finanțare .

Întreprinderile din RM pot apela pentru finanțare la următoarele fonduri:

Fribourg Capital investește în companii în Europa de Est și țările CSI. În 2017, Fribourg Capital a lansat divizia Fribourg Digital dedicat startup-urilor IT. http://www.fribourgcapital.com/

Horizon Capital – investește în companii din Ucraina și Moldova care atestă un grad de creștere sporit și se află la etapa de expansiune sau maturitate. https://horizoncapital.com.ua

Berdos Investments – un fond privat originar din Moldova, care investește în companiile din Europa. Domenii prioritare sunt farma și imobiliare. http://berdosinvestments.com/

Emiterea de acțiuni și obligațiuni

Reprezintă o sursă importantă de finanțare pentru firmele mari, dar puțin accesibile firmelor aflate la început sau în creștere. În Moldova, pentru emiterea acțiunilor, obligațiunilor sau alte valori mobiliare, compania va trebuie sa fie înregistrată în calitate de Societate pe Acțiuni conform Legii privind societățile pe acțiuni nr.1134-XIII.


MAI MULT

Asigurarea continuității afacerii tale

În timp ce provocările de lichiditate ar putea să nu fie pe orizontul apropiat, ele ar putea apărea pe termen mediu. 

MAI MULT

De asemenea, se recomandă să iei în considerare opțiunile de restructurare financiară dacă persistă provocările de lichiditate.

Ce subiecte poți aborda cu creditorul tău în vederea adaptării la perspectivele operaționale pe termen lung:

- Restructurarea împrumuturilor

- Modificarea termenilor de scadență 

- Acordarea perioadelor de grație suplimentare

- Refinanțarea împrumuturilor existente

- Obținerea finanțărilor suplimentare

- Diversificarea capitalului împrumutat (credite bancare, împrumuturi nebancare, fonduri nerambursabile).

Evaluează cu atenție strategia de recuperare, întrucât revenirea la situația ante-criză s-ar putea să fie imposibilă. Consideră schimbările și adaptează-te la noile circumstanțe. S-ar putea să descoperi că restabilirea totală este mai costisitoare și mai puțin eficientă decât adoptarea de noi procese și operațiuni. Pentru ajutor în abordarea provocărilor operaționale în urma schimbării circumstanțelor, consultă această pagină.

MAI MULT

Riscurile financiare

Riscul financiar definește posibilitatea ca afacerea ta să piardă bani. Uneori, riscul financiar poate duce la randamente ridicate, în timp ce alteori poate distruge o afacere. Este important să înțelegi diversitatea riscurilor financiare pentru a le gestiona corect.

MAI MULT

Gestionarea riscurilor

Gestionarea eficientă a riscurilor financiare joacă un rol cheie în crearea de venituri stabile din activități comerciale, în special în ceea ce privește finanțarea stabilă și acoperirea adecvată a riscurilor pieței externe. Efectuează evaluări periodice ale riscurilor, astfel încât să fii întotdeauna conștient de riscurile pentru afacerea ta. Cunoașterea riscurilor te va ajuta să evaluezi cele mai bune opțiuni și să creezi planuri pentru reducerea riscurilor.

MAI MULT

MAI MULT

Tipuri de riscuri

Cele mai frecvente și distincte riscuri financiare includ riscul de credit, riscul de lichiditate și riscul operațional.

Riscul de Credit

Riscul de credit apare în principal din împrumuturile și creanțele comerciale provenite din activitatea operațională, financiară și investițională. Creditul comercial (creanța) constă în furnizarea de bunuri și servicii cu amânarea plății. În funcție de acordurile bilaterale, clienții tăi vor avea o anumită perioadă de timp pentru a-ți plăti bunurile sau serviciile. Aceasta ar însemna posibilitatea de a genera o cifră a vânzărilor mai mare, o parte din acestea fiind expuse la riscul de plată.

Riscul de credit presupune riscul pe care o parte a contractului comercial și-o asumă în cazul  nerespectării de către o parte a obligațiilor sale, cauzându-i celeilalte părți o pierdere financiară. Dacă clienții tăi nu sunt în măsură să plătească pentru bunurile sau serviciile pe care le-ai furnizat sau întârzie să plătească, ar putea urma potențiale consecințe pentru operațiunile tale de afaceri și fluxul de numerar afectând nivelul de lichiditate și solvabilitate.

MAI MULT

Pentru a afla mai multe despre capitalul de lucru (fondul de rulment) și gestionarea riscului de credit, consultă această anexă. 

Riscul de Lichiditate

Lichiditatea generală a întreprinderii se măsoară în funcție de timpul necesar pentru a face rost de  numerar necesar activității. Aceasta constă din lichiditate pe piață și lichiditate operațională.

Lichiditatea de pe piață se referă la cât de repede afacerea ta poate vinde anumite active dacă are nevoie de fonduri imediate. Lichiditatea operațională se referă la operațiunile zilnice și la numerarul pe care afacerea îl are pentru acestea.

MAI MULT

Riscul de lichiditate este inevitabil, deci este esențial ca afacerea ta să-l gestioneze cu succes. Afacerea ta ar trebui să își monitorizeze poziția de lichiditate având la dispoziție în orice moment starea fluxului de numerar, asigurându-te că fluxul de numerar este suficient pentru a îndeplini obligațiile financiare față de creditori și pentru a rămâne în limitele contractelor de împrumut.

MAI MULT

Riscul Operațional

Riscul operațional se referă la incapacitatea ta de a-ți acoperi cheltuielile operaționale. Spre deosebire de riscul de credit și riscul de lichiditate, riscul operațional nu provine din modificări ale veniturilor, ci din activități comerciale neprevăzute. Pentru a afla mai multe despre riscul operațional și cum să îl gestionezi, urmează acest link

Impozitarea veniturilor

O parte din veniturile pe care le generează afacerea ta va fi nevoie să le transmiți statului, pentru ca acesta să asigure buna funcționare a tuturor mecanismelor de stat. Astfel, întreprinderile mici și mijlocii (IMM), care nu sunt plătitori de T.V.A., sunt obligate să achite 4% din venit în calitate de impozit pe venitul impozabil. IMM-urile care sunt plătitori de T.V.A. vor aplica regimul standard și vor fi obligate să achite impozit pe venit în mărime de 12% din venitul impozabil.


În scopul susținerii IMM-urilor, în Codul fiscal a fost introdusă o excepție, potrivit căreia IMM-urile pot achita impozitul pe venit calculat, până la data de 25 a lunii următoare lunii în care au fost plătite dividende, inclusiv sub formă de acțiuni sau cote părți, din profitul obținut în perioadele fiscale 2023–2025 inclusiv. 


Reține – înainte de a plăti impozitele, verifică dacă ai dreptul la careva deduceri. Potrivit Codului fiscal, prin deducere se înțelege sumă care, la calcularea venitului impozabil, se scade din venitul brut al contribuabilului conform prevederilor legislației fiscale. Ca regulă generală, se permite deducerea cheltuielilor ordinare și necesare, achitate sau suportate de contribuabil pe parcursul perioadei fiscale, exclusiv în cadrul activității de întreprinzător. De asemenea, verifică dacă angajații tăi pot beneficia de careva scutiri înainte de plata impozitelor. În principal, deducerile și scutirile sunt prevăzute de articolele 23 – 36 din Codul fiscal. Spre exemplu, întreprinderea are dreptul la deducerea oricăror donații făcute de el pe parcursul perioadei fiscale în scopuri filantropice sau de sponsorizare, dar nu mai mult de 5% din venitul impozabil. Potrivit ultimelor modificări legislative ce vor intra în vigoare la 1 ianuarie 2024, angajatorului i se va permite deducerea cheltuielilor suportate şi determinate de acesta, în folosul salariatului, pentru:

 1. cadouri în natură, inclusiv vouchere, oferite salariaților, precum şi cele oferite pentru copiii minori ai acestora, cu ocazia zilelor de sărbătoare nelucrătoare şi a zilelor de naştere ale salariaților, în modul prevăzut de contractul individual de muncă sau de regulamentul intern;
 2. perfecționarea salariaților, precum şi pentru activitățile aferente consolidării culturii corporative şi a spiritului de echipă;
 3. abonamente pentru utilizarea facilităților sportive în vederea practicării sportului şi educației fizice cu scop de întreținere, profilactic sau terapeutic.
Articolul precedent