Managementul talentelor 

Angajații reprezintă sufletul și activul de bază al afacerii tale. În calitate de proprietar de afacere, trebuie să știi că există întotdeauna concurență pentru talente pe piața resurselor umane și nu poți fi sigur că oamenii vor dori întotdeauna să-și investească propriul capital uman în afacerea ta. Astfel de factori ca un salariu mai mare decât cel mediu pe economie și securitatea locului de muncă trebuie implementate pentru atragerea, dezvoltarea și păstrarea talentelor de top și angajaților cheie.

Capitalul uman este unul dintre activele de bază ale afacerii tale. Cunoașterea și recunoașterea beneficiilor pe care talentul angajaților tăi le aduce afacerii tale te va ajuta să înțelegi acest lucru. Întreprinderea ta ar trebui să se asigure că sistemele aplicate cu privire la managementul talentelor se aplică și reflectă o performanță individuală sau organizațională mai bună.

De obicei, managementul talentelor include următoarele etape și procese:


Pas 1. Achiziționarea talentelor

Căutarea și achiziționarea seturilor de competențe și abilități necesare afacerii tale

Pas 2. Dezvoltarea talentelor

Dezvoltarea abilităților în cadrul echipei

Monitorizarea dezvoltării personale și profesionale a angajaților

Îmbunătățirea periodică a abilităților

Pas 3. Păstrarea talentelor

Oferirea mediul potrivit și resursele necesare pentru a păstra angajații talentați


MAI MULT

 

MAI MULT

Planificarea abilităților necesare pentru afacere

În ceea ce privește planificarea strategică a forței de muncă și gestionarea talentelor  datele critice de prognoză și analiză a personalului sunt esențiale. Analiza datelor se poate dovedi utilă pentru:

facilitarea evaluării obiective și instituirea unei strategii de management al performanței

conștientizarea treptelor de avansare în carieră și a planurilor individuale de dezvoltare

identificarea prejudecăților inconștiente în procesele de recrutare

înțelegerea comportamentului la locul de muncă, a angajamentului și a culturii organizaționale 

Efectuează o evaluare, pentru a identifica abilitățile de care angajații au nevoie pentru a fi dezvoltate și pentru a oferi o imagine mai clară atunci când vei dezvolta și proiecta inițiative de gestionare a talentelor, permițând o abordare mai concentrată, aliniată strategiei tale de afaceri.

Accesează documentul pentru a cunoaște mai multe despre dezvoltarea abilităților echipei tale. 

Perfecționarea angajaților

Unul dintre factorii cheie ai calității este asigurarea faptului că angajații tăi au abilitățile și experiența adecvată, pasiunea și scopul de a furniza produse și servicii de cea mai înaltă calitate. Acest lucru necesită recrutarea, dezvoltarea, remunerarea, promovarea și repartizarea corectă a profesioniștilor.

Asigură-te că angajații tăi primesc  training-ul necesar pentru a-și îndeplini sarcinile. Descarcă chestionarul și efectuează un studiu intern.

 Întreprinderile de succes stabilesc anual un buget destinat formării pentru a dezvolta abilitățile personalului și a spori performanța acestuia. 

Se cunosc trei categorii de instruiri:

- instruire structurată, incluzând instruire în format fizic și online

- formare la locul de muncă, coaching și mentorat

- dezvoltarea profesională continuă.

 

MAI MULT

Ar trebui să pregătești instruiri de inițiere pentru noii angajați și pentru cei care vor trece la funcții noi.  Organizarea unei integrări eficiente și bine planificate este esențială pentru asigurarea eficacității pe termen lung a angajaților tăi. Ar trebui să începi un program de integrare din prima zi în care un angajat debutează într-o funcție nouă.

Pentru anumite sectoare, cum ar fi comerțul cu amănuntul, formarea la locul de muncă poate fi cea mai bună modalitate de a oferi noilor tăi angajați formare profesională. Poți gestiona instruirea la locul de muncă în mod informal, făcând ca angajații existenți să arate unui nou angajat cum să își îndeplinească atribuțiile de serviciu. De obicei, în aceste sectoare, instruirea la locul de muncă va implica o cantitate semnificativă de mentorat și shadowing, în care noii angajați îi urmează pe cei cu experiență în sarcini și roluri, învățând prin observare.

Politica de motivare și programul de  formare a angajaților

Pregătește un program de instruire care să fie eficient și adaptat afacerii tale și un set de aptitudini necesare.

Chiar dacă programul tău de instruiri este o politică internă a companiei sau o practică generală de afaceri, ia în considerare următoarele principii legate de formarea adulților:

 

MAI MULT

Când pregătiți propriul program și strategie de formare, luați în considerare:

Prezentare generală a instruirii - o înțelegere a metodei instruirii și a principiilor de luat în considerare.

Explicația nevoilor de formare - o prezentare generală a necesităților de formare identificate pentru afacerea ta.

Materiale - o descriere a materialelor pe care presupui că le vei folosi în timpul formării.

Plan de instruire și curriculum - planul, programa și orele de instruire estimate pentru angajații tăi

Logistica – de cine este nevoie și când pentru a planifica, crea și livra instruirea.

Pe baza analizei nevoilor pe care le-ați efectuat și luând în considerare principiile de învățare, trebuie să îți pregătești programul anual de formare. După ce ai structurat planul de instruire, folosește baza de cunoștințe și expertiză disponibilă în cadrul întreprinderii pentru a organiza instruiri pentru angajații tăi sau apelează la experți externi, dacă este necesar. 

Reține că anumite instruiri trebuie să fie prevăzute de lege, cum ar fi instrucțiuni de evacuare în caz de incidente. De asemenea, situațiile specifice pot schimba modul în care se asigură instruirea.               

Dezvoltarea persoanelor prin mentorat

Mentoratul  este o modalitate eficientă pentru oameni de a-și dezvolta noi abilități, de a naviga prin diverse tipuri de afaceri și de a înțelege cum să se comporte cu oamenii și cum să rezolve problemele, abilități pe care instruirea formală uneori nu le poate oferi.

Pentru întreprinderile mici, mentoratul este adesea prima alegere pentru schimbul de cunoștințe, având în vedere beneficiile și eficacitatea acestuia. Mentoratul presupune activități care au drept rezultat transferul de cunoștințe de la mentor la mentee. Atât mentorul, cât și mentee-ul îl ajută pe celălalt, dar și se dezvoltă în acest proces. Mentee-ul obține cunoștințe valoroase din experiența și greșelile anterioare ale mentorului și își crește competențele în anumite domenii. Mentee-ii au posibilitatea să stabilească relații cu persoane care se află la un nivel mai înalt de dezvoltare în calitate de antreprenori. Angajații sau proprietarii mai experimentați sunt, de obicei, mentori pentru angajații noi, fie în cadrul afacerii, fie pentru un rol în cadrul întreprinderii. Această abordare este mai optimă din punct de vedere financiar, iar instruirea la locul de muncă poate aduce beneficii ambelor părți. 

 

MAI MULT

Mentoratul eficient are un impact pozitiv pentru că dezvoltă o cultură a învățării continue și creează un ecosistem în care dezvoltarea membrilor echipei este apreciată și susținută de lideri. Implicarea în parteneriatele de mentorat este o oportunitate de aplicare a abilităților de lider, care oferă posibilitatea de a construi relații reciproc avantajoase, în afara interacțiunilor zilnice.

 

MAI MULT

Programele de mentorat au beneficii pentru toate părțile implicate. 

Beneficiile întreprinderii

Beneficiile mentor-ului

Beneficiile mentee-ului

·        Facilitează schimbul de cunoștințe pe care instruirea formală nu le poate oferi

·        Permite o vizualizare mai detaliată a talentului din cadrul afacerii

·        Dezvoltă lideri cu bune cunoștințe organizaționale

·        Îmbunătățește cunoștințele, abilitățile, munca în echipă, relaționarea și cooperarea între angajați

·        Îmbunătățește rata de retenție a personalului, reducând astfel costurile administrative și îmbunătățind stabilitatea întreprinderii

·        Mentoratul poate oferi sprijin social care reduce stresul angajaților

·        Sporește loialitatea angajaților

·       Oportunitatea de a transmite cunoștințele și de a perfecționa leadership-ul și abilitățile interpersonale

·       Șansa de a provoca, stimula și reflecta asupra dezvoltării ca lider

·       Expunerea la idei și perspective noi, în special în cazul în care contextul sau experiența mentee-ului este diversă

·        Recunoașterea abilităților și experienței dumneavoastră ca lider

·        Oportunitate pentru modelarea eficientă a rolurilor

·        Satisfacție mai mare la locul de muncă

 

 

·        Dezvoltă cunoștințe organizaționale și profesionale

·        Dezvoltă încrederea în sine și dorința de a-și asuma riscuri

·        Sprijină tranziția către roluri mai provocatoare

·        Facilitează relațiile și oferă oportunități pentru inițiative de relaționare

·        Oferă învățare personalizată unu-la-unu pentru a dezvolta abilități analitice, tehnice, de soluționare a problemelor și de conducere

·        Dezvoltă capacități pentru roluri viitoare

·        Câștigă performanțe mai bune, creșteri salariale și avansări în carieră


Pentru a studia mai multe beneficii ale mentoratului, consultă rolul și obiectivele mentoratului și acești trei pași de utilizat atunci când stabiliți relația de mentorat.

Formare profesională și învățare continuă

Este important să consideri învățarea și dezvoltarea continuă a abilităților angajaților tăi. Afacerea ta ar trebui să răspundă rapid la schimbările și perturbările pieței. Considerând faptul că angajații tăi sunt la curent cu cele mai recente cunoștințe și abilități, aceasta îți va ajuta afacerea să navigheze cu succes prin schimbare, precum și să păstrezi angajații deoarece aceștia conștientizează investiția pe care o faci în ei. 

Într-un mediu provocator cultura învățării și perfecționării continue se formează printr-o evoluție constantă. Rolul tău ca proprietar al unei întreprinderi este de a crea mediul potrivit pentru a ajunge la această evoluție.

 

MAI MULT

Dacă ai angajați certificați sau afacerea ta se află într-un anumit sector sau industrie în care angajații au nevoie de testări periodice sau recertificare, va trebui să oferi instruire suplimentară și învățare pentru a asigura reînnoirea certificatelor sau reevaluarea, după caz.

Formare profesională prin învățământ dual

În calitate de angajator, poți lua în calcul și inițiativa de organizare a învățământului dual, cu scopul de a încheia contracte de ucenicie  cu elevi din instituțiile de învățământ profesional tehnic.

Acest mecanism este reglementat prin Legea nr. 110/2022 cu privire la învățământul dual. Mecanismul pune accent pe partea practică și presupune ca ucenicul – elev în cadrul instituției de învățământ profesional tehnic, să desfășoare studii în raport de 20-30% din durata normativă a programului în instituţia de învăţământ şi 70-80% în cadrul unității, unde învață meseria de la angajații profesioniști ai întreprinderii.

Contractul se încheie pentru o perioada determinată, cuprinsă între 1 și 3 ani, în funcţie de prevederile planului de învăţământ aprobat de Ministerul Educaţiei şi Cercetării.

Optând pentru asemenea contracte, ca și angajator poți avea următoarele avantaje:

- selectarea ucenicilor în corespundere cu necesitățile afacerii tale;  

- formarea unor specialiști de care are nevoie afacerea ta, dar care sunt rar întâlniți sau dificil de identificat pe piața muncii;

- sporirea motivațională și dezvoltarea loialității ucenicului față de întreprinderea ta - fapt care va diminua fluctuația resursei umane; 

- oportunitatea de a alege cei mai buni candidați după finalizarea instruirii, în scopul angajării în regim obișnuit, conform Codului Muncii;

- reducerea riscului de a selecta și angaja un candidat care nu deține toate competențele necesare pentru postul ocupat în cadrul întreprinderii; 

- economisirea timpului și costurilor pentru angajarea unui salariat.

 

MAI MULT

Articolul precedent Articolul următor